Astrid Lindekær

Smertelægen gennemgår sygehistorie, tidligere behandlinger og den medicinske behandling – både tidligere og nuværende. Sammen kortlægger vi smerterne. Ud fra smertekvaliteten tilrettelægges den medicinske behandling. Der tilstræbes den bedst mulige balance mellem smertelindring og bivirkninger. Smertelægen har det overordnede faglige ansvar for behandlingen i klinikken.