Dick Hansen

Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi


Mange års erfaring i udredning og operativ behandling af hoftelidelser og hofteslidgigt, såvel indenfor primær protesekirurgi som revisionsoperationer.

Uddannelse
1982 Lægevidenskabelig embedseksamen
1993 Speciallæge i ortopædisk kirurgi.

Særlige kompetencer
Hofteprotesekirurgi såvel primære som udskiftningsoperationer.

Erfaring og hospitalsansættelser
2019 Speciallæge & Hofteprotesekirurg ved Adeas
1998-2019 Overlæge Alloplastiksektoren Gentofte
1996 Overlæge Hillerød Hospital
En årrække leder af protesesektoren på Gentofte Hospital

Videnskab og Undervisning
Foredrag og Internationalt publicerede videnskabelige artikler, primært inden for hofteprotesekirurgi.
Censor ved København, Århus, Odense og Ålborg Universiteter.
Tidligere Tutor og Klinisk Lærer ved Københavns Universitet herunder
- Underviser ved Universitetet i ”Den akutte patient” og operationsteknik.
Underviser ved A-Kursus for Ortopæder under uddannelse.
Medlem af ATLS fakultet – Underviser på speciallægeniveau i Traume-stabilisering og primær behandling. Jægersborg Kaserne. Landsdækkende.