Henrik Meleschko

Psykologen deltager i vurderingen og i udarbejdelsen af en behandlingsplan i samarbejde med dig og det øvrige tværfaglige behandlingsteam. I den psykologiske behandling arbejdes med de psykologiske problemstillinger knyttet til livet med en kronisk smertetilstand. Det er ofte relevant at arbejde med problemer omkring balance mellem aktivitet og hvile, arbejdsforholds-problemer, manglende accept af ændrede livsvilkår, stress, tab, anspændthed, tristhed, depression, angst, manglende anerkendelse fra omgivelserne, ubalance mellem krav og ressourcer osv.

Al psykologisk behandling har til formål at støtte med erkendelse af det kroniske smerte- og eventuelle funktionshandicap og de behov for ændringer i hverdagen, som den fører med sig. Behandlingen gives ud fra hjælp til selvhjælp princippet og forudsætter derfor du tager ansvar og er engagement. Længden af psykologforløbet og formen er individuelt baseret. Psykologbehandlingen foregår både individuelt men også i grupper.

Den individuelle samtale er en samtale mellem dig og psykologen om de psykologiske og mellemmenneskelige problemstillinger, som du oplever i forbindelse med sin kroniske smertetilstand. Det vil undertiden være relevant at arbejde med psykologiske teknikker, der har til hensigt at give indsigt i og mulighed for anvendelse af forskellige lindringsmetoder, f.eks. afspænding.

Essential
Required cookies help to make the website usable, by activating basic functions, such as slide features, and ensuring full access to all pages on our site. The website will not work optimally without these cookies. We have considered these to be paid and are therefore stored without prior consent.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Tracking
Statistical cookies help the website owner understand how users interact with the website by collecting and reporting information.
Advertising
We use marketing cookies to track visitors across websites - both in-house and third-party. The intention is to show you relevant and engaging ads, which are more valuable to us, and third-party advertisers.

Tilmeld Nyhedsbrev fra Adeas

Ja tak, jeg ønsker at modtage nyheder fra