Hud- og laserklinik

Huden er kroppens største organ og hudsygdomme udgør 10% af alle henvendelser til praktiserende læger. Sygdom i huden medfører ofte forringet livskvalitet, og en effektiv behandling kan derfor være af afgørende betydning, for den enkelte patient.

En henvisning til behandling af hudsygdomme i det offentlige sundhedsvæsen betyder ofte uger til måneders ventetid. Hos Adeas Hospitaler kan vi tilbyde vores patienter behandling uden ventetid hos vores dygtige hudspecialister.

Udredning af hudsygdomme kræver ofte en detaljeret sygehistorie og en grundig undersøgelse af huden. Hos Adeas er der derfor altid afsat 30 min til en forundersøgelse. Du vil her blive tilbudt et relevant udredningsprogram og behandlingsplan.

Alle vores behandlinger gennemføres efter grundig mundtlig og skriftlig information, der til enhver tid lever op til de gældende retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vi behandler blandt andet:

 • Akne

 • Rosacea

 • Eksem inkl. allergitest m.
 • Lappetest

 • Almindelig hudkræft

 • Fotodynamisk terapi af forstadier til hudkræft

 • Screening af modermærkekræft

 • Psoriasis

 • Nældefeber

 • Øget svedtendens

 • Infektioner i huden

 • Pigmentforandringer

 • Kløe

 • Autoimmune hudsygdomme

 • Lysbetingede hudsygdomme

 • Ar

 • Vaskulære læsioner

 • Laser og IPL behandlinger

Øget svedtendens

Øget svedtendens kaldes også hyperhidrose. Hyperhidrose defineres som en svedproduktion der er øget i en sådan grad, at den er socialt invaliderende.

Hyperhidrose kan både være generaliseret – dvs at du oplever øget svedtendens over hele kroppen, eller lokaliseret så du udelukkende har gener fra dine armhuler, hænder, fødder eller ansigt. Det skønnes at omkring 3 – 5% af befolkningen i den vestlige verden lider af hyperhidrose i armhulerne.

Ved generaliseret hyperhidrose er det vigtigt at undersøge, om en anden udeliggende sygdom eller medicin kan være årsagen. Ved lokaliseret hyperhidrose er der ofte ikke tale om underliggende årsag, men blot en genetisk tilbøjelighed.

Behandling af hyperhidrose tilpasses det individuelle behov. Ved lokal hyperhidrose behandles der ofte udelukkende i det berørte område med opløsninger, cremer eller Botox injektion. Ved generaliseret hyperhidrose vil førstevalget ofte være tabletbehandling.

Vores hudlæge varetager både injektionsbehandling med Botox samt tabletbehandling med præparater, der kræver en særlig tilladelse fra Sundhedsstyrelsen.

Klik her for at gå til patientvejledningen

Laserkirurgi

Overordnet set er laserbehandling, en behandling hvor hudlægen afsætter velkontrollede og skræddersyede mængder af varmeenergi i huden.

Nogle lasere virker ved, at de yderst kontrolleret kan skrælle huden af i helt fine lag eller punktvis, eller de kan anvendes som egentlige knive. Den type lasere, der fjerner hud, kaldes for ablative lasere. Det er kun hudlæger eller læger med en særlig specialuddannelse der må anvende disse.

Andre lasere afsætter varmeenergi i bestemte farvede strukturer i huden såsom pigment og blodkar som destrueres, samtidig med at resten af huden skånes. Disse lasere kaldes for non-ablative lasere. Det er både hudlæger og medhjælpende sygeplejersker med specialuddannelse og certificering fra Sundhedsstyrelsen der må anvende disse.

Lasere kan anvendes både til at behandle hudsygdomme eller bedre følgeskader fra disse, samt til kosmetiske behandlinger. Laserbehandlinger af huden kan således både fjerne uønskede elementer på huden, stimulere hudens reparationsprocesser, eller fjerne/reducere uønskede furer, rynker, ar, fregner, blodkar og karmisdannelser.

Eksempler på indikationer for medicinsk laserbehandling:
 • Rosacea
 • Klumpet/knudret forstørrelse af næsen grundet vækst af talgkirtler (Rhinophyma)
 • Ar i huden efter hudlidelser som akne eller brandsår
 • Godartede tumorer i huden
 • Angiomer
 • Aflejring af kolesterol i huden omkring øjnene (Xanthelasmata)
 • Øget hårvækst i mandligt mønster hos kvinder (Hirsutisme)

Kløe

Kløe forekommer sekundært til mange hudsygdomme som for eksempel eksem og psoriasis. Kløe kan dog også skyldes anden underliggende blod- eller organsygdom, eller en hyppig infestation som fnat.

Kløe udgør et væsentligt helbredsproblem med forstyrret nattesøvn, stress og depression og er en hyppig årsag for henvisning til hudlæge. Vi er uddannede til at undersøge for underliggende årsager til kløen og iværksætte en relevant lindrende behandling.

Behandling af kløe kan bestå i at behandle den primære hudsygdom eller infektion. Hyppigt anvendte behandlinger består af hormoncremer, allergimedicin eller andet kløestillende medicin, antibiotika samt hærdning af huden i en UVB-lyskabine.

Modermærkekræft

Modermærkekræft er den 5.-6. hyppigste kræftform hos hhv. kvinder og mænd med omkring 3.000 registrerede tilfælde årligt, og antallet er fortsat stigende.

Det er vigtigt at vide, at modermærkekræft kan forebygges, og hvis modermærkekræft opdages tidligt, er prognosen efter behandling særdeles god. Derfor er det af allerhøjeste betydning, at du undersøger din hud og ses af en hudlæge ved mistanke om modermærkekræft, eller hvis du bemærker ændringer i et af dine modermærker.

De vigtigste årsager til modermærkekræft er overdreven soleksponering, svære solskoldninger og solariebrug. Dette kombineret med en lys nordisk hudtype og andre genetiske faktorer.
Sygdommen har i modsætning til anden hudkræft en høj dødelighed ved metastasering, såfremt den ikke opdages i et tidligt stadie og den opstår i modsætning til almindelig hudkræft også hos helt unge patienter.

Vi har stor erfaring i undersøgelser for og behandling af modermærkekræft. Hvis der er mistanke om moderkræft, eller hvis dette ikke kan udelukkes, er behandlingen at modermærket fjernes kirurgisk i lokalbedøvelse.

Almindelig hudkræft

Almindelig hudkræft, dækker over to forskellige kræftformer i huden der kaldes basalcelle hudkræft og pladecelle hudkræft.

Almindelig hudkræft er den hyppigste kræftform i Danmark hos både mænd og kvinder med mere end 20.000 registrerede årlige tilfælde. Hertil skal lægges et stort antal ikke registrerede tilfælde samt et endnu større antal forstadier til almindelig hudkræft, der også kræver behandling.

Risikoen for at udvikle almindelig hudkræft øges i takt med stigende alder. Dog er vores hudtype og den totale mængde UV-stråling (sollys), vi har udsat vores hud for, af afgørende betydning. Vores moderne livsstil med øget soldyrkning betyder en vedvarende stigende incidens, og at sygdommen debuterer i yngre alder.

Forstadier til almindelig hudkræft og tynde overfladiske former for almindelig hudkræft kan behandles med immunregulerende eller toksiske cremer samt med fotodynamiske terapi (PDT).

Manifest hudkræft og tykkere elementer skal behandles med afskrabning (curettage) af huden eller kirurgisk excision i lokalbedøvelse.

Adskillelsen mellem forstadier til- og manifest almindelig hudkræft kræver ofte anvendelse af et dermatoskop (en lyslup) samt en hudbiopsi (en lille hudprøve).
Vores hudlæge er særligt trænet til at varetage disse undersøgelser samt den relevante opfølgende behandling.

Ar

Ar udvikles efter en mekanisk skade på huden, og ar kan være til både fysisk og kosmetisk gene. Alt efter hvad der har forårsaget skaden på huden, hvor på kroppen skaden er sket samt individuelle genetiske faktorer, udvikles arvæv meget forskelligt.

Ar efter hudsygdomme som akne eller virusinfektioner (ex skoldkopper) bliver ofte atrofiske, hvilket betyder at arene fremstår som fordybninger i huden. Her kan behandlinger med fraktioneret laser stimulere dannelse af nyt bindevæv i huden og hermed bedre arenes udseende. Strækmærker kan ud over at være atrofiske også fremstå røde. Rødme i arvæv kan reduceres med laser- eller IPL-behandlinger.

Ar der sidder på brystet, skulderåget og øreflipper har hos nogle en tendens til at udvikle sig til fortykkede ar, det der lægefagligt kaldes hypertrofiske ar eller som deciderede keloid-ar, hvor arvævet vokser ud over det hudområde der primært blev skadet. Keloid-ar kan give gener i form af kløe og ømhed. Behandling af hypertrofiske ar og keloider er i første omgang ”tryk-behandling” med plaster. Er dette ikke nok bør arene ses af en dermatolog. En dermatolog vil have mulighed for at behandle arene med medicinske injektioner samt kryo-behandlinger.

Vores hudlæge vil ved konsultation kunne fastlægge et personligt tilpasset behandlingsforløb af dine ar.

Eksem

Eksem i huden kan ramme folk i alle aldersgrupper og årsager til eksem er mangeartede.

Hos børn er der ofte tale om atopisk eksem, som også kaldes børneeksem. Atopisk eksem er sjældent forbundet med allergi, men er oftest et samspil mellem genetiske faktorer og påvirkninger fra miljøet.

Hos voksne, der udvikler eksem, er det vigtigt at overveje, om der kan være tale om allergi. Dette kan både være allergi overfor stoffer man udsættes for på arbejdspladsen eller i det private. Ved mistanke om dette, er det relevant at foretage en undersøgelse for allergisk kontakteksem med det der populært kaldes en ”lappetest”.

Hos ældre, der udvikler eksem, er det vigtigt at overveje om eksem er opstået på baggrund af anden sygdom eller måske skyldes ny medicin.

Eksem er til udtalt daglig gene for den enkelte og påvirker i høj grad livskvaliteten.

Vi tilbyder en hurtig udredning og fastsætter en målrettet behandling.

Dermatologisk forundersøgelse: 2.500
Dermatologisk kontrolbesøg: 900
Dermatologisk telefonkonsultation: 500
Forundersøgelse til CO2-laser hos hudlæge: 800

Procedurer og behandlinger
Hudbiopsi: 1.800
Curettage/afskrabning: 1.800
Tangentiel excision: 2.500
Excision med sutur: 5.000
Elektrokoagulation, per element: 100
Kryoterapi/fryseterapi, per element: 100
Allergitest med lappeprøver, udvidet EU-standard: 2.500
Undersøgelse for hudsvamp: 900
Allergitest med lappeprøver, udvidet EU-standard: 2.500
Undersøgelse for hudsvamp: 900
Podning fra hud/svælg/slimhinde: 900
Fotodynamisk terapi (PDT) med lampe: 6.000
Fotodynamisk terapi (PDT) med daglys: 6.000
Lysbehandling med UVB: 400
Botox af håndflader: 7.000
Botox af armhuler: 5.000
Steroid injektion i ex. ar: 800

CO2-laser behandlinger
Forundersøgelse laser, hos hudlæge: 800
Fraktioneret C02, helt ansigt: 10.000
Fraktioneret C02, halvt ansigt: 6.000
Fraktioneret CO2, omkring mund: 4.000
Fraktioneret CO2, omkring øjne: 4.000
Fraktioneret CO2 af ar: 2.000-4.000
Rhinophyma behandling med CO2-laser: 12.000
Xanthelasmata behandling med CO2-laser: 4.000-6.000
Fjernelse af godartede hudtumorer med CO2-laser, 1-5 stk.: 2.000
Fjernelse af godartede hudtumorer med C02-laser, >5 stk.: 4.000

Priser dermatologi 2021. Alle priser tillægges et gebyr på 6% til dækning af den lovpligtige patientforsikring.

Kosmetisk dermatologisk team

Christina Skovbølling Haak
Ph.d, Overlæge, Speciallæge i Dermatologi

Louise Solhøj Madsen
Dermatologisk og kosmetisk sygeplejerske