Knækirurgi

Vi kan hjælpe dig med at gå igen

 

Knækirurgi

Smerter i knæet kan opstå som følge af en skade på brusken, menisken, korsbånd eller ledbånd, men ondt i knæet kan også komme efter længere tids overbelastning eller på grund af slidgigt i knæet. Det er som følge af dette, at knækirurgi kan blive aktuelt.

Adeas råder over egen billeddiagnostisk afdeling, som giver dig sikker og hurtig diagnostik. Operationerne foretages af erfarne knækirurger, der anvender de bedste materialer og teknikker, så du hurtigt kommer på benene igen uden smerter.

Adeas har en special-designet operationsstue, som lever op til de strengeste kvalitetskrav. Operationsstuen er udstyret med et såkaldt laminart airflow ventilationsudstyr. Denne teknik giver den bedste beskyttelse mod infektioner, og er et myndighedskrav for at kunne udføre operationer af denne type. Operationsstuen bliver flere gange om året undersøgt af Statens seruminstitut, som foretager prøver og målinger på stuen.

Det er vores dygtige speciallæger Klaus Bak, Kurt Skovgaard og Thomas Lind, der har opereret mange tusinde knæ, der varetager knæundersøgelser.len). De to komponenter danner herefter tilsammen det nye led.


Mere om knækirurgi

Skriv til os


1Knæprotese

Hvilke patienter får tilbudt et kunstigt knæked?


Målgruppe: Et kunstigt knæled tilbydes patienter, der på grund af smerter har nedsat daglig funktion. Det vil sige til patienter, som eksempelvis undlader at gå tur, undlader at være fysisk aktiv eller afstår fra at deltage i andre ønskede aktiviteter. Det er vigtigt, at medicinsk behandling er gennemprøvet inden operationen, da den ofte vil kunne minimere gener og derved udskyde behovet for knæoperation.

Slidgigt er en hyppig årsag til smerter i knæleddet. Men også andre former for gigt, f.eks. leddegigt og følger efter knoglebrud, kan give smerter og medføre behov for et kunstigt knæled.

Mål og forventninger:
 • At du kan reducere behovet for smertestillende medicin
 • At du kan strække knæet helt
 • At du kan bøje knæet, så du kan sidde almindeligt i en stol
 • At du kan færdes både inde og ude uden stok
 • At du kan gå på trapper
 • At du kan genoptage vante idrætsaktiviteter, undtagen kontaktsport.
Disse resultater opnås hos ca. 90 % af patienterne. Omkring 10 % af patienterne opnår ikke tilfredsstillende operationsresultat, hvilket kan skyldes, at der støder komplikationer til operationen, eller at forventningerne til operationsresultatet er for høje. Man ved fra international forskning, at ca. 5 % af patienterne ikke oplever en reduceret smerte, trods operation. I disse tilfælde er det muligt at blive tilknyttet smerteklinikken på Kysthospitalet.

Knæleddet kan have en tendens til at hæve i op til 1 år efter operationen, og først herefter kan det endelige resultat vurderes.

Protesen: Det kunstige knæled, som vi bruger på Kysthospitalet, er en gennemprøvet protese, som har vist god funktion over mange år. Knoglecementen er ligeledes gennemprøvet gennem mange år.

Ved operationen indsættes:
 • Et skjold, der sættes fast med knoglecement på lårbenet
 • En ledskål af fast plastik, der sidder på et metal plateau, som sættes fast med knoglecement øverst på skinnebenet.
Hos ca. 10 % indsættes også:- en overflade af plastik, der sættes fast på bagsiden af knæskallen.Holdbarheden af et kunstigt knæled varierer fra person til person. Der vil altid foregå et slid mellem plastikdelene, og cementen kan løsne sig. 95 % af de kunstige knæled er velfungerende efter 10 år, og 90 % er velfungerende efter 15 år.
2Udskiftning af knæprotese
Ca. 10 % af patienter med et kunstigt knæled vil få behov for ny operation (udskiftningsoperation) efter 10-15 år.

Den hyppigste årsag til udskiftning af protesen er
 • Slidtage af protesekomponenter
 • Aseptisk løsning af protesedele
 • Tilbagevendende ledskred (luksationer)
 • Infektion omkring ledprotesen
 • Knoglebrud omkring ledprotesen
Løsning af protesen viser sig ved at en ellers velfungerende protese begynder at blive smertefuld. Smerterne kan være lokaliseret til lårbenet, i lysken eller svarende til sæde-regionen. Optræder der smerter over længere tid (uger) vil der ofte være grund til at få foretaget røntgen-kontrol af protesen og eventuel blodprøvetagning for at udelukke infektion. Det er vigtigt at en løs knæprotese udskiftes i tide for at undgå større knogletab, hvilket kan komplicere en operation.

Kysthospitalets specialister i udskiftninger, overlæger Thomas Lind og Kurt Skovgaard, behersker alle former for udskiftningsoperationer med indsættelse af såvel standard- som special-proteser, og der anvendes såvel cementerede som ucementerede proteser. Kysthospitalet kan også varetage operationer af patienter med stort knogletab, hvor der er behov for knogletransplantation.

Indlæggelses- og efterforløbet vil være som ved indsættelse af en primær knæprotese, dog kan længere indlæggelse og genoptræning være nødvendig.
3Kikkertoperation i knæet (artoskopi)
Hvad er artroskopi?
En artroskopi foregår ved, at man gennem to snit på ca. ½ cm på forsiden af knæet indfører et kikkertinstrument 5 mm i diameter i knæleddet og ved hjælp af dette kan se bruskflader, menisker, korsbånd og slimhinder i knæet.

Hvad kan der gøres?
Ved en artroskopi har man mulighed for at behandle meniskskader, slimhindeskader og eventuelt bruskskader.

Hvad kan ikke gøres?
Operation af et ødelagt korsbånd kræver et større indgreb og vil ikke være muligt under en almindelig artroskopi. Ødelagte bruskflader kan man eventuelt trimme, men det er heller ikke noget, man kan helbrede ved en almindelig artroskopi. I nogle tilfælde kan man ikke finde årsagen til smerterne i leddet.

Efter operation:
vil der blive lagt en forbinding på knæet bestående af plaster inderst, derefter gazekompresser og yderst et elastikbind om knæet. Hvis du føler, at elastikbindet ligger for stramt, er du velkommen til at løsne det.

Før udskrivelse:
Inden du går hjem vil lægen, der har opereret dig, informere om resultatet, og demonstrere de første øvelser samt planlægge eventuel videre behandling.

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg kommer hjem?
 • Elastikbindet omkring knæet skal blive siddende i 3-4 dage efter operationen. Herefter kan det bruges som støtteforbinding om dagen, men tages af om natten.
 • De underliggende plastre skal beholdes på til kontrollen, men kan skiftes hvis de bliver våde eller det bløder igennem.
 • Vær især opmærksom på, at husdyr (hund eller kat) ikke kommer i nærheden af forbindingen. Det vil øge risikoen for betændelse i sårene.
 • Du må tage brusebad 24 timer efter operationen, men du skal beskytte området med en plastikpose eller lignende.
 • Du må ikke gå i karbad, svømmehal eller havbad, før trådene er fjernet. Dette er for at mindske risikoen for betændelse.
 • Hvert sår er syet med 1-2 sting.
Hvad skal jeg gøre, hvis knæet hæver op og gør ondt?
De første par uger er det normalt, at knæet vil hæve lidt, når du er oppe. Du kan bruge støtteforbindingen for at mindske hævelsen. Når du sidder ned, bør du sidde med benet højt. Det er også en god idé at ligge med benet højt om natten.
 • Der kan forkomme smerter efter operationen. Vi smærtedækker dig de første 3-4 dage, hvor du får smerterstillende medicin med hjem og instruks om hvordan og hvornår du skal indtage denne.
 • For at mindske smerte og hævelse, kan der lægges ispose på knæet (ispose laves af brun sæbe, som lægges i en plasticpose og herefter i fryseren). Læg et viskestykke omkring isposen, før den lægges på knæet, ca. 20 minutter ad gangen. Posen kan genbruges og er god, fordi den kan formes omkring knæet.
Hvilke problemer kan forekomme?
Komplikationer ved kikkertoperationer er sjældne, men der er risiko for følgende:
 • Betændelse i knæet (ca. 1 ud af 500)
 • Dyb årebetændelse (ca. 1 ud af 200)
 • Irritation i knæet. Forekommer altid i en eller anden grad.
 • Nedsat følesans i et mindre område ved de små ar.
 • Manglende heling af påsyet menisk (ca. 20%) eller fornyet skade på en ophelet meniskskade.
Hvornår kan jeg genoptage mit arbejde?
Du skal være sygemeldt i 4-8 dage, alt efter hvad der bliver gjort i dit knæ og alt efter hvor knæbelastende dit arbejde er i hverdagen. De første 2 dage, skal knæet hovedsageligt skal holdes i ro, og du skal kun gå korte distancer.

Forsikring
Enhver, der har en ulykkesforsikring, bør melde skaden til forsikringsselskabet, hvis det ikke allerede er sket.
4Menisk
Hvad er en meniskskade
Der kan opstå revner på tværs eller langs af menisken. Skader kan opstå i den tynde kant, som ligger mod knæets midte. Et lille stykke af menisken kan så komme i klemme mellem ledfladerne, når knæet bevæges. Andre skader opstår i den tykkere del af menisken. En større del af menisken kan komme i klemme, så knæet ikke kan bevæges normalt (aflåsning). Mange skader er små og kan “hele” af sig selv.

Hvorfor får man meniskskader?
Skader på meniskerne ses især blandt idrætsfolk, og særligt indenfor kontaktidræt som håndbold og fodbold. Meniskskader kan opstå akut eller udvikles gradvis over længere tid, men det kan også forekomme i en alder, hvor man for længst er holdt op med at dyrke sport.

 • Den akutte skade skyldes som regel et kraftigt vrid i en position med bøjet knæ.
 • Lang tids slid kan gøre menisken skrøbelig, så der kan opstå en skade ved almindelig dagligdags aktiviteter.
 • Slidtage af meniskerne ses hyppigst hos ældre mennesker, hos overvægtige og hos personer, der gennem mange år har haft erhverv eller idræt med stor belastning af knæene.
Hvad er symptomerne på en meniskskade? Det almindeligste symptom er stærke, oftest stikkende smerter i knæet. Smerten vil som regel komme og gå, og den kan forværres af fysisk belastning. Smerter udløses især ved rotationer i knæet. Det kan derfor være svært at vende sig i sengen. Trappegang kan ligeledes være smertefuldt. Andre typiske symptomer på en meniskskade er aflåsninger, klik og gentagne hævelsestilfælde af knæet.

Efter den akutte skade kan knæet hæve. Det sker oftest inden for det første døgn. Hurtig og voldsom hævelse kan give mistanke om andre og mere alvorlige skader i knæet, som bør undersøges af en læge. Hvis knæet ikke kan bevæges (aflåsning) eller er smertefuldt, er det også vigtigt at blive undersøgt af en læge.

Hvordan stilles diagnosen? Diagnosen kan oftest stilles udfra sygehistorien og en klinisk undersøgelse af knæet. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at supplere med røntgenundersøgelse og eventuelt MR-skanning, inden man kan tage endelig stilling til, om en operation er nødvendig.

Operation for meniskskade Hvis en af meniskerne er gået i stykker, kan man reparere skaden ved en kikkertoperation.
5Korsbåndsskade
En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig akut knæskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000 bliver opereret.

Der findes to korsbånd i knæet, et forreste og et bageste korsbånd. Disse er sammen med menisken, de ydre ledbånd og muskler med til at sikre stabiliteten i knæet.

Bristning af det forreste korsbånd opstår oftest ved idræt i en situation, hvor underbenet står fast i forhold til lårbenet, og kroppen udsættes for en vridbevægelse. Skaden kan være ledsaget af et hørbart eller mærkbart smæld efterfulgt af smerter, og knæet vil hæve kraftigt op pga. blødning fra korsbåndet. Senere, når hævelsen og smerterne er væk, føler man, at benet giver efter eller er ustabilt. Man har en fornemmelse af manglende styring af underbenet, og det vil derfor være svært at dyrke kontaktsport.

Løsheden i knæleddet kan i nogle tilfælde kompenseres ved en god eller for-bedret muskelfunktion, så det er ikke altid nødvendigt med en operation. Det er vigtigt at finde ud af, hvilket behov man har for en operation. Dette er meget afhængigt af ens aktivitetsniveau, job, alder, løshed og hvor store gener man har.

Hvis der er betydelig løshed i knæleddet, kan det som hovedregel bedres med en rekonstruktion af forreste korsbånd, selvom det ikke er muligt at genskabe et normalt korsbånd.

Efter en rekonstruktion af korsbåndet vil man i løbet af 4-6 uger vil du føle knæet fungere fint, men det kræver en genoptræning på 6-8 mdr, før du kan vende tilbage til kontaktsport. Korsbåndet kan blive løst hvis du går i gang for tidligt, og det er vigtigt at du følger genoptræningen i efterforløbet.

En korsbåndsskade kan være ledsaget af skader på sideledbånd eller på meniskene. Det kan give aflåsning af knæleddet. I dette tilfælde vil man samtidig operere menisken enten ved fjernelse af meniskskaden eller ved reparation af den ødelagte menisk.
1Er der risici ved knæledsoperation?
Ved alle former for operationer er der risiko for komplikationer. Det er der også, når vi indsætter et kunstigt knæled, selvom vi selvfølgelig med alle midler forsøger at undgå det.

Blodpropper
Der er risiko for udvikling af blodpropper i benene, fordi blodgennemstrømningen gennem blodkarrene er nedsat ved sengeleje efter operationen. For at forebygge dette, skal du helst træne allerede på selve operationsdagen. Vi anbefaler, at du går omkring så meget som muligt.Efter operationen får du rutinemæssigt blodfortyndende medicin. Vi anbefaler, at du fortsætter med dette 10 dage efter operationen. Du vil under indlæggelsen blive instrueret i at tage medicinen. Risikoen for udvikling af blodpropper i benene er 2-5 %.

Betændelse/infektion i såret
Betændelse/infektion kan opstå i såret, men også omkring de kunstige leddele, der er opereret ind. Derfor giver vi en forebyggende behandling til alle vores patienter i form af antibiotika i forbindelse med operationen og 1 døgn derefter. Risikoen for infektion er 1%.

Nervebetændelse
I forbindelse med opretning af skævhed i knæet (kalveknæ), kan der i sjældne tilfælde opnå skade på den nerve, der bøjer foden opad – det medfører en såkaldt dropfod. Tilstanden, der oftest er forbigående, kan afhjælpes med en skinne, der holder foden oppe.

Beslutning om operation
Som det fremgår, er der både fordele og ulemper forbundet med indsættelse af et kunstigt knæled. Beslutningen kræver din egen aktive deltagelse, hvor både fordele og ulemper må overvejes inden beslutningen træffes, i samråd med ortopædkirurgen.
2Før indlæggelse
Motion
Mens du venter på operationen, er det en fordel, hvis du fortsat holder dig mest muligt i gang ved fx at cykle, svømme eller gå ture.

Kost
Det er vigtigt at du allerede nu spiser en sund og varieret kost. Det kan nedsætte risikoen for komplikationer og samtidig har det betydning for, hvordan dit sår heler efter operationen. En sund og varieret kost vil også forebygge, at du bliver unødig træt efter operationen.Det er vigtigt at du fortæller personalet, hvis du har haft et stort vægttab op til indlæggelsen. Det er ikke hensigtsmæssigt at tabe sig for meget lige før en stor operation. Det frarådes også at gå på slankekur umiddelbart efter operationen, det bør tidligst ske 2-3 måneder efter operationen. Hvis du ønsker en bestemt diæt under indlæggelsen, skal du give besked om dette ved indlæggelsen.

Rygning og alkohol
Rygning og et dagligt alkoholforbrug medfører øget risiko for komplikationer efter operationen. Vi anbefaler derfor, at du ophører eller reducerer rygning og alkoholindtagelse mest muligt op til operationen. Ønsker du at holde op med at ryge, kan du anvende nikotintyggegummi eller plaster. Drøft eventuelt med din egen læge, hvad der er det bedste valg for dig.

Andre sygdomme
Lider du af medicinske sygdomme som fx sukkersyge eller forhøjet blodtryk, bør du få det kontrolleret hos din egen læge, så snart du har taget beslutning om operation. Infektioner som fx blærebetændelse eller en tandbyld skal være færdigbehandlet inden operationen.
3Operationsdagen
Fasteregler
På operationsdagen skal du møde fastende. Dvs. at du må spise og drikke frit indtil 6 timer før operationen og herefter må du kun drikke vand, saft, kaffe og te 2 timer før operationen. Du skal møde på Kysthospitalets operationsgang, hvor du vil blive modtaget af en opvågningssygeplejerske. Hun vil anvise dig en seng og noget operationstøj, som du skal iklæde dig. Inden operationen vil sygeplejersken lave en indlæggelsessamtale med dig, så vi sikrer os, at du får et forløb som er tilpasset dine behov og forventninger. Operationen varer ca. 1½ time og foregår i rygbedøvelse med mindre andet er aftalt. Hvis du gerne vil sove under operationen, giver vi dig et sovemiddel i forbindelse med selve operationen, der hurtigt er ude af kroppen igen, således at du allerede er ved fuld bevidsthed, når operationen er afsluttet.

Efter operationen
Selvom du føler dig fuldstændig vågen efter operationen, kommer du på opvågningsafdelingen bagefter. Her vil opvågningssygeplejersken holde øje med din vejrtrækning, dit blodtryk og om alt går som det forventes, samt om du får smerter eller kvalme. Når bedøvelsen har fortaget sig, vil du få tilbudt noget at spise og senere vil du blive hjulpet ud af sengen og fulgt ud på toilettet. Efter nogle timer vil du blive overflyttet til vores sengeafsnit.

Indlæggelsen på sengeafsnittet
På sengeafsnittet får du et eneværelse med eget bad. Der er telefon på værelset, ligesom der også er fjernsyn og internetadgang. Brug af telefon er dog for egen regning, og da telefontaksten er til hotelpriser, kan det være en god ide at medbringe din egen mobil. Under indlæggelsen lægger vi vægt på, at du gør så meget som muligt selv, idet det vil gøre det nemmere for dig, når du kommer hjem. Vi vil naturligvis være til rådighed og hjælpe dig, hvor det er nødvendigt, og vi vil forsøge at give dig de råd og den vejledning, der gør det muligt for dig at genoptage din vanlige livsførelse så hurtigt som muligt.

Forplejning
Maden på sengeafdelingen leveres fra Restaurant Frederik og Louise og er af meget høj standard. Morgenmaden anrettes og serveres på værelset. Frokosten er en 2-retters menu, der indtages enten i dagligstuen eller på værelset. Aftensmåltidet vælges mellem dagens varme ret eller smørrebrød. Som pårørende kan du spise med mod betaling du skal blot give besked dagen før.
4Smertebehandling
Samarbejde omkring smertebehandling
Det er vigtigt, at vi får etableret et godt samarbejde omkring dine smerter efter operationen. Vi kan ikke love dig fuldstændig smertefrihed, men vi vil gøre alt hvad der står i vores magt, for at afhjælpe så mange af smerterne som muligt. Vores smertebehandling på Kysthospitalet er ganske unik, idet vi i forbindelse med operationen anlægger et lokalt smertekateter i knæleddet, hvorigennem vi i de to første dage efter operationen vil give dig et lokalbedøvende middel. Vi har så stor succes med denne smertebehandling, at de fleste af vores patienter kan mobiliseres allerede en time efter operationen.

Individuel smertevurdering
Du vil derudover blive sat i fast behandling med et eller flere smertestillende præparater, som alt sammen skal sikre dig den bedst mulige smertedækning. Det er meget vigtigt, at du siger til, hvis du har behov for mere smertestillende. Jo før du siger til, jo nemmere er det at hjælpe dig.
5Genoptræning
Træning
Du bliver hver dag trænet to gange af en fysioterapeut undtagen om lørdagen, men det er vigtigt at du også selv træner så meget, du kan, og kun betragter sengen som et sted, hvor du hviler dig – helt som derhjemme.

Fysioterapeuten udleverer et træningsprogram, som du skal fortsætte med at følge derhjemme efter udskrivelsen. I nogle tilfælde vil du blive rådet til at gå til ambulant genoptræning, og vi vil da skrive en henvisning til din kommune eller en henvisning til dit forsikringselskab.

Udskrivelsen
Vi forventer at du kan klare mere og mere selv efter få dage, og du skal regne med at blive udskrevet om torsdagen, hvis du bliver indlagt om mandagen.
6Hvad kan du forvente dig efter udskrivelsen?
Smerter
Det er helt normalt, at der forekommer smerter i en periode efter operationen i forbindelse med øgning af gang og aktiviteter, Det kan være en god idé at afpasse træningen efter smerterne, således at musklerne indimellem får lidt ro. Du får smertestillende medicin med hjem, så du har nok indtil vi ser dig i ambulatoriet.

Hævelse og blodansamlinger
Hævelse af det opererede ben er normalt og skyldes dels følger efter operationen, dels at gangfunktionen ikke er helt normal de første tre måneder. Hævelsen kan omfatte hele benet inklusiv ankel og fod, og forsvinder igen efter 3-4 måneder. Blå mærker og blodansamlinger er ligeledes normalt og forsvinder af sig selv efter nogle uger.

Sygemelding
Normalt er man sygemeldt tre måneder efter operationen. Dette gælder især, hvis du har tungt fysisk arbejde eller meget stående og gående arbejde. Mere stillesiddende arbejde kan genoptages, når du føler dig klar.

Bilkørsel
Bilkørsel kan normalt genoptages, når du har helt kontrol over benet. Det vil sige når din reaktionsevne er genoprettet, og kan flytte fødderne mellem bilens pedaler på forsvarlig vis og ikke længere tager stærk smertestillende medicin. Det tager normalt mellem 3-6 uger.

Sport
Sportslige udfoldelser kan genoptages efter tre måneder, men bør begrænses til gang, cykling, svømning, golf, tennis, let skiløb o.l. Undgå kontaktsport (fx fodbold og håndbold), hop og længere løbeture, da risikoen for at skade det opererede led herved stiger.

Seksuelt samkvem
Et kunstigt knæ er ikke en hindring for seksuallivet, som kan foregå efter lyst og evne.

Lufthavne
Det nye led indeholder metal, som kan udløse alarmen ved sikkerhedscheck i lufthavne. Du skal blot forklare, at du har fået indopereret et nyt led. Man er i lufthavnene vant til at håndtere denne situation, og det giver ikke problemer. Brev med oplysning om operationen er ikke nødvendigt, ligesom du heller ikke kan få anført i dit pas, at du har et kunstigt knæ.

88 77 40 00

Mandag - torsdag
kl. 08:00–17:00
Fredag kl. 08:00-15:00

Facebook

Følg os på Facebook.

Instagram

Ses vi på Instagram?

Ortopædkirurgisk team

Dick Hansen

Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi


Frank Odgaard

Medejer, overlæge og speciallæge i ortopædkirurgi


Kim Hansen

Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi


Klaus Bak

Medejer, overlæge og speciallæge i ortopædkirurgi


Kurt Skovgaard

Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi


Lars Emil Jensen

Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi


Lisbeth B. Hansen

Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi


Michael Skettrup

Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi


Nikolaj Winther

Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi


Rasmus Wejnold Rasmussen

Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi


Thomas Lind

Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi


Ulrik Kragegaard Knudsen

Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi


Patientudtalelser

 • Mogens Nielsen
  God tid til hver eneste patient

  Adeas får mine bedste anbefalinger. Der gik kun 27 timer fra min kone og jeg forlod hjemme til vi trådte ind i huset igen - nu med to krykker!
  Erfaren kirurg og personale på OP, der kunne tage det slidte knæ ud og sætte protesen ind på halvanden time! Forrygende sygeplejersker og plejepersonale, der nok havde travlt men gav sig god tid til hver eneste patient. Når man trykkede på hjælp, kom de inden for 60 sekunder.
  Veltilrettelagt smertebehandling, der også rækker, efter at jeg er kommet hjem. Tilbage er kun at følge det træningsprogram, som fyssen har lagt. Og det kan kun gå for langsomt, for jeg skal også have skiftet det andet gamle knæ ud med en protese. Det er virkeligt fagre nye veden.....
  Mogens Nielsen
 • Mette Christensen
  Dygtige ansatte, super service og dejlige omgivelser

  Jeg blev opereret i min skulder, hvor jeg fik sat en sene ind fra mit baglår for 4 måneder siden. Jeg havde opgivet, at skulderen nogensinde blev god igen. Men takket være en super dygtig læge Klaus Bak, min egen stædighed og en dygtig fys, er jeg nu tilbage på jobbet og kører ambulance uden gener fra skulderen, svømmer nemt 2.000 meter igen og smiler til livet ? Kan kun anbefale Adeas for meget dygtige ansatte, super service og dejlige omgivelser. TAK for Jer ?
  Mette Christensen
 • Allan Grates
  Was treated and catered to on a high professional level

  I had a full knee replacement here. Was treated and catered to on a high professional level. A highly clean facility.
  Allan Grates
  Ortopædkirurgi
 • Anders Philipsen
  Nærmest en fornøjelse at blive behandlet

  Skulderproblemer er ofte komplicerede at behandle, og især kan resultatet være svært at forudsige. Min skuldermanchet var røget helt af og lå krøllet sammen inde under skulderbladet. Speciallæge Klaus bak er velkendt som en af vores bedste skulderlæger i landet. Ikke bare teknisk, men også til at tage hånd om alt det, der er væsentligt omkring operation eller ikke-operation. Klaus sætter sig i dit sted. forklarer hvad man har brug for at vide for at tage en beslutning sammen med ham om behandling.

  Når behandlingen - i mit tilfælde en operation med ny fastgøring af skulder-manchet-senen (Rotatorcuffen) – så gennemføres, er det trygt, man føler at man er med i processen, der bruges ikke floskler, og ikke mindst er der både orienteret omkring efterbehandlingen og f.eks. smerterne tages alvorligt med anlæggelse af blokade, med mulighed for at få denne gentaget.

  Selvom skulderoperationer har ry for at være meget smertefulde i efterforløbet, så var der ingen ubehagelige overraskelser efter operationen.

  Jeg kan varmt anbefale Klaus Bak og Adeas, uanset om man kan bruge frit sygehusvalg ved ventetids-garantien, via forsikringsselskab eller selv kan betale.
  Anders Philipsen
  Ortopædkirurgi
 • Helle Beyer-Lassen
  Empati, smil og hjælpsomhed er det man møder hos alle

  Super oplevelse - kunne næsten ikke gå da jeg kom ind. Gik ud uden problemer dagen efter ovenpå vellykket operation. Meget professionelt personale både læger og sygeplejersker.

  Empati, smil og hjælpsomhed er det man møder hos alle.
  Helle Beyer-Lassen
  Ortopædkirurgi
 • Britta Greve
  Jeg er så taknemlig fordi jeg fik lov til at opleve denne service

  Fantastisk hospital. Jeg er lige blevet opereret i venstre skulder af læge Frank Odgaard, sikken en skøn professionel behandling både før og efter, og sygeplejerske Eva, som var det mest venlige og smilende høflige og rare menneske, lige efter operation sørgede for kaffe noget at spise, og dagen efter ringede og spurgte hvordan man havde det.

  Jeg er så taknemlig fordi jeg fik lov til at opleve denne service. Tusind tak til jer alle.
  Britta Greve
  Ortopædkirurgi
 • Rasmus Ohrt
  Alt personale var flinke både før og efter min operation i skulderen

  Super professionel behandling hos Klaus Bak! Alt personale var flinke både før og efter min operation i skulderen!
  Adeas kan klart anbefales!!!
  Rasmus Ohrt
  Ortopædkirurgi
 • Bente B. Vinter
  Kompetent personale, dygtig kirurg, flotte omgivelser, dejlig atmosfære

  Et meget kompetent personale, dygtig kirurg, flotte omgivelser, dejlig atmosfære.
  Jeg valgte Adeas under det udvidede frie sygehusvalg, fordi det offentlige sygehuse ikke kunne tilbyde mig en operation indenfor behandlingsgarantien på 30 dage. Det vil jeg ikke betænke mig på at gøre, hvis det bliver nødvendigt igen en anden gang.
  Bente B. Vinter
  Ortopædkirurgi
 • Jane Munch
  Dygtige læger, sødt og omsorgsfuldt personale, god information før og efter

  Efter et noget kikset udredningsforløb på Bispebjerg, fik min søn endelig muligheden for at benytte udvidet frit sygehusvalg grundet manglende overholdelse af behandlingsgarantien (og med 2 aflyste operationer på Hvidovre).

  En simpel kikkertoperation af knæet - henvendelse i fredags - forundersøgelse mandag og operation i dag onsdag - mindre end én uge om noget som Bispebjerg og Hvidovre var 6 måneder om.
  Så nu er der igen håb om at sønnike kan genoptage sin sport på eliteplan.

  Vil ikke tøve med at anbefale Frank Odgaard (der i øvrigt for 2 år siden lavede samme operation (fjernelse af plica i det andet knæ) med super resultat.

  Dygtige læger, sødt og omsorgsfuldt personale, god information før og efter - kan kun give de bedste anbefalinger til Adeas. Tak for jer.
  Jane Munch
  Ortopædkirurgi
 • Malene Bøgelund
  Livskvaliteten er vendt tilbage efter 2 år med konstante smerter

  En stor ros til Klaus Bak og hans team for at skabe stor tryghed og tillid på Adeas Skodsborg.

  Efter 2 knæoperationen, som blev udført i andet regi uden at blive smertefri efter en ulykke tilbage i marts 2016, blev jeg henvist til Klaus Bak.

  Fra første konsultation var Klaus klar i mælet om han ikke kunne love mig 100% at blive smertefri, men han vil gerne ser om der noget han kunne gøre.

  Her 8 uger efter er jeg som godt som smertefri - livskvaliteten er vendt tilbage efter 2 år hvor der har været kontant smerter i knæet. Bare at nå til at blive genoptrænet med en effekt er så vildt.

  Fra første telefonsamtale med sekretæren til det sidste farvel efter 6 ugers kontrollen har jeg kun mødt et højt fagligt niveau hos alle medarbejdere på Kysthospitaler Skodsborg.
  Malene Bøgelund
  Or
 • Randi Cederquist
  Dygtig, lyttende og troværdig og ikke mindst ærlig

  Jeg har været igennem et langt forløb med min højre uundværlige skulder. Den har været frossen. Men tøede ikke op ordentligt. Efter det frysende forløb kom jeg i hænderne på en usympatisk ortopædkirurg, der uden ret meget omsvøb anså mig som hysterisk, og ublu fortalte, at blandt andet operation ikke var en løsning, nogensinde. Desværre stagnerede optøningen.
  Efter mange afklarende undersøgelser efter 2 år i smerter, fik jeg muligheden for at vælge privat behandling pga ventetid. Da jeg så Adeas på listen, var jeg ikke i tvivl.
  Og da jeg mødte Klaus Bak, var jeg endelig tryg.
  Han er dygtig, lyttende og troværdig og ikke mindst ærlig.

  Operation. God information før og efter. Sympatisk personale. God behandling.
  Blev scannet for 2 år siden. Det var også en god oplevelse. Derfor vendte jeg tilbage.
  Randi Cederquist
  Ortopædkirurgi
 • Helen Rosted Falkenberg
  Tak for hjælpen!

  Efter et år med et knæ/ben der blev ved at gøre ondt, et forsøg med blokade hjalp i en kort periode men ingen fysisk aktivitet uden smerte. Jeg blev anbefalet Klaus Bak og tog en forundersøgelse og en god snak.

  Var bekymret da mange fortalte skræmmehistorier om at det ikke ville blive bedre efter en kikkert operation. Klaus var kompetent og beroligede mig - forklarede om minimal risiko og store chancer for bedring og mulighed for at komme tilbage til træning. Jeg tog imod og fik det ordnet 23/11. Rigtig god oplevelse med søde mennesker hele vejen rundt. Startede genoptræning i januar og kan allerede nu - efter ca. 3 måneder både løbe og træne uden smerter! Er SÅ glad for jeg fik det gjort!
  Helen Rosted Falkenberg
  Ortopædkirurgi
 • Stephanie Haut

  Lægen var yderst kompetent og samtidig fokuseret på, at jeg skulle forstå og informeres

  Efter at have haft en skadet skulder i ¾ år valgte jeg Adeas for et videre forløb. Jeg havde tidligere fået foretaget en ultralydsscanning, der ifølge lægen, som udførte ultralydsscanningen, intet viste. Næste mulighed var en MR scanning. På Adeas fik jeg en tid indenfor 10 dage hos en ortopædkirurg med speciale i skuldre.

  Jeg blev taget godt imod af en meget venlig og tillidsvækkende læge. Han kiggede på min tidligere ultralydsscanning, undersøgte min skulder og kunne så fortælle mig, at det hele faktisk stod i svaret fra ultralyden. Han kunne forklare alle mine smerter og viste mig udførligt på en model af en skulder, hvad det var for en skade, og hvorfor jeg havde smerter. Han brugte meget tid på at informere mig. Han anbefalede mig at få den trænet op og kunne online vise mig, hvilket træningsprogram han ville anbefale mig.

  Lægen var yderst kompetent og samtidig fokuseret på, at jeg skulle forstå og informeres. Han var meget behagelig og gik kun frem i forklaringen, når han kunne mærke, at jeg forstod. Der var ingen stress og jag, og jeg gik derfra med en klar forståelse af skaden, og hvorfor jeg får ondt.

  Jeg vil ikke tøve med at vælge Adeas en anden gang
  Stephanie Haut
  Idrætsskader
 • Gitte Poulsen

  Kompetente, engagerede medarbejdere med fuldt fokus på mig og min hofte

  Jeg var så priviligeret, at jeg på grund af ventetidsgaranti fik frit-valg til min hofteoperation. Jeg valgte Adeas, og det har jeg ikke fortrudt.

  Jeg har udelukkende mødt kompetente, engagerede medarbejdere hvor der har været fuld fokus på mig og min hofte. Der hviler en fantastik ro over stedet, mit værelse var dejligt, og mad, pleje og omsorg er helt i top.

  Stort tak til alle, og en speciel tak til de som håndterede mit blackout på min første gåtur, så jeg på intet tidspunkt følte mig prisgivet.

  Nu er jeg vel hjemme igen, og klar til at komme videre med min nye hofte.
  Gitte Poulsen
  Hofteoperation