Kvalitet
og patienttilfredshed

Patienttilfredshed

Adeas Privathospital foretager hvert halve år interne undersøgelser af patienttilfredsheden. Resultaterne er meget flotte. De kirurgiske patienter har i december 2023 scoret et gennemsnit på 4,88 på en skala fra 1-5. Ved disse tilfredshedsundersøgelser får vi vigtig viden om vores patienters oplevelser, og bruger disse til at forbedre vores arbejde.

Trustpilot

Fem stjerner
”Jeg har fået lavet knæ. En fantastisk behandling af personalet fra første skridt ind til ud dagen efter"

Kim
september 2023
Hurtig tid
"Fik lavet min sene i min venstre fod. Må sige til for en dejlig behandling og hurtig tid. "

Flemming
oktober 2023
Patienterne i fokus
"Utrolig dejligt og roligt sted. Kompetente og nærværende ansatte, der virkelig har patienterne i fokus."

Jens
oktober 2023
Varm og positiv ånd
"Den ånd der var fra personalet, var varm og positiv. Tak for jer alle der gjorde mit ophold til en god oplevelse."

Majbritt
august 2023

https://dk.trustpilot.com/review/adeas.dk

Vi sætter pris på at høre om jeres oplevelser. Anmeldelserne bruges til at forbedre os, hvor det er muligt.

Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelse (LUP)

Hvert år laves en landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser på private og offentlige sygehuse. Den dækker alle offentlige patienter inkl. dem, som er kommet på et privathospital via det udvidede frie sygehusvalg.
Læs mere om resultaterne fra LUP

Akkreditering

Den Danske Kvalitetsmoden (DDKM) har været et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem for sundhedsvæsenet indtil juni 2022.

Formålet med DDKM var:

  • At sikre løbende udvikling af kvaliteten i alle offentligt finansierede sundhedsydelser.
  • At skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb.
  • Forebygge fejl og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet.

Siden 2010, og indtil nedlukning af IKAS i 2022, har Adeas arbejdet med akkreditering. Det seneste survey fandt sted i april 2021, hvor den sammenfattende konklusion lød som følgende:

”Overordnet et meget velfungerende hospital, der har magtet at indarbejde version 2 af DDKM’s akkrediteringsstandarder samtidig med udvidelse af både fysiske og behandlingsmæssig kapacitet til mere end det dobbelte. Man er stadig i fuld gang med at få etableret sig i de nye lokaliteter i Parken. De få mangler der findes ved surveyet, kan ses som det, man ikke nåede at få på plads inden Survey. Med den dedikation og arbejdsmoral vi oplevede under besøger, er vi ikke i tvivl om, at manglerne vil blive udbedret i løbet af kort tid.”

Siden nedlukning af IKAS, har Adeas deltaget i løbende netværksmøder med Sundhed Danmark og Dansk Erhverv for at holde os ajour på en fremtidig ny kvalitetsmodel.

Akkreditering

Din sikkerhed for den højeste standard

Læs mere >

Landsdækkende kliniske databaser

Privathospitalet Adeas medvirker til udvikling af kvaliteten i behandlingen. Vi indrapporterer data til nedenstående nationale kvalitetsdatabaser under Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsProgram (RKKP)

Patientrettigheder

Vi hjælper gerne med at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Det udvidede frie sygehusvalg giver dig ret til at blive henvist til et privathospital, hvis du skal vente mere end én måned på udredning og/eller mere end 60 dage på behandling i det offentlige.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte Privathospitalet Adeas på telefon 88 77 40 00, hvis der er spørgsmål, som vi kan hjælpe med.

Hjælp os med at lære, hvis noget går galt

Hver eneste dag er mange mennesker i kontakt med det danske sundhedsvæsen. For langt de fleste går det godt, men nogle gange sker der desværre utilsigtede hændelser eller fejl. For at vi kan lære af disse og undgå dem i fremtiden, har du som patient eller pårørende mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser til Dansk Patient Sikkerheds Database (DPSD).
Hvis du som patient oplever utilsigtede hændelse kan du hente information her. 

Klager

Du er altid velkommen til at kontakte os og tale med en læge, hvis du har spørgsmål til din behandling eller dit behandlingsforløb.
Ønsker du at klage over den faglige behandling, tilsidesættelse af dine patientrettigheder eller klage over Patienterstatningens afgørelse om erstatning kan du læse mere herom på
Styrelsen for Patientklagers hjemmeside.

Såvel positiv som negativ kritik er vigtig for os i vores bestræbelser på hele tiden at kunne tilbyde det bedst mulige behandlingsforløb.

Eventuelle klager over dit forløb på Privathospitalet Adeas beder vi dig venligst fremsende direkte til Privathospitalet Adeas. Du kan benytte dig af formularen ”Skriv til os” på vores hjemmeside.

Erstatning

Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning. Ordningen dækker også, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et privathospital – en ordning, som Privathospitalet Adeas bidrager til via forsikring. Det er Patienterstatningens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven.
Du kan læse mere på Patienterstatningens hjemmeside.

Søg om erstatning