Lungemedicin og
allergisygdomme

Allergi, astma, KOL og sjældnere lungesygdomme

Hvis du har mistanke om allergi eller astma, KOL eller andre lungesygdomme er det vigtigt at du får stillet den rigtige diagnose. Det er også afgørende at du får velbegrundet information og rådgivning om tilstanden samt en behandling efter de seneste retningslinjer med hensyntagen til netop din tilstand og dine ønsker.

Vi tilbyder uden ventetid alle patienter hurtig og effektiv undersøgelse og behandling på højeste faglige niveau, uanset om du kommer her som privatperson, med en sundhedsforsikring eller via det offentlige sundhedsvæsen.

Du vil blive undersøgt, behandlet og rådgivet af læge med speciallægeuddannelse i såvel allergisygdomme som lungemedicin og af sygeplejerske med mangeårig erfaring både fra landets største allergiklinik og fra en af de højt specialiserede lungemedicinske afdelinger.

Vi tilbyder udredning af voksne (15 år eller ældre) med mistanke om

  • Astma
  • Høfeber/helårsallergi
  • Insektstikallergi
  • Fødevareallergi*
  • Nældefeber
  • Andre allergilignende tilstande
  • KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom)
  • Andre lungesygdomme
  • Vejrtrækningsbesvær/åndenød af ukendt årsag
  • Kronisk hoste af ukendt årsag

* Ved udredning af livstruende eller kompliceret fødevareallergi henvises til allergiklinik/allergicenter i det offentlige sygehusvæsen.

88 77 40 00
Mandag – torsdag kl. 08:00–17:00
Fredag kl. 08:00–15:00

Førstegangsbesøg allergi og lungemedicin inkl. lungefunktionsundersøgels (spirometri), reversibilitetstest og priktest: 3.000

NO-måling: 600

Ambulant besøg inkl. spirometri: 1.500

Kontrol inkl. spirometri: 1.500

Mannitolprovokation: 4.000

Anstrengelsesprovokation: 4.000

Udvidet lungefunktionsundersøgelse og diffusionsmåling i Body-Box*: 4.700

Telefonkontakt: 500

E-mail konsultation: 500

*Body-Box undersøgelse (BOX-undersøgelse) anvendes til at måle den samlede lungekapacitet. Det er med supplerende apparatur muligt at måle lungemembranens diffusionsevne samt hvad der svarer til en udvidet spirometri (statiske og dynamiske lungevolumnia og diffusionskapacitet).

Alle undersøgelser og behandlinger tillægges et gebyr på 6% til dækning af den lovpligtige patientforsikring.

Vores patienter siger

Udtalelse her

Speciallæge