Danmarks eksklusive
privathospital

Om Adeas

På Adeas er vi et tværfagligt team bestående af læger, sygeplejersker og lægesekretærer. Vi har alle mange års erfaring indenfor de forskellige specialer og vi har bevidst forsøgt at skabe et team, som fungerer godt sammen såvel professionelt som personligt.
Vi har ønsket at skabe en ånd på Adeas, hvor den gode stemning, den professionelle tilgang og den personlige omsorg mærkes fra første møde. Vi har ansat nogle af de største kapaciteter indenfor vores specialer og fælles for os alle er, at vi sætter en stor ære i at tilbyde den bedste pleje og behandling. Dette vurderer vi både på forskningsresultater, vores egen erfaring og ikke mindst på de tilbagemeldinger, som vi får fra vores patienter.
Vi udfører systematiske patienttilfredshedsundersøgelser, som bliver opgjort og analyseret hvert kvartal, så vi til stadighed er vidende om vores patienters ønsker og behov.
Adeas er akkrediteret efter den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) i december 2010 uden anmærkninger. DDKM er et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem for sundhedsvæsenet, der er udviklet for at skabe løbende læring og kvalitetsudvikling. Det er dette system alle offentlige- og private sygehuse i Danmark også er/skal akkrediteres efter.

Skodsborg hospitals historie

Kong Frederik den 7. købte landstedet ”Skodsborg” i 1852. Sammen med sin hustru, grevinde Danner, tilbragte han sommeren på landstedet, indtil sin død i 1863. Kongen holdt statsråd, møder og tafler i Villa Rex, som blev bygget i 1857.
Villa Rex er nyrenoveret, og Statsrådssalen – i dag kaldet Kongesalen – er restaureret i henhold til de oprindelige skitser med farver og indretning. Villaen står i dag som den gjorde i 1800-tallet.
Skodsborg Badesanatorium var et sanatorium beliggende i Skodsborg langs Strandvejen mellem København og Helsingør. Bygningerne huser i dag Medial Center, hvor Adeas er beliggende og Skodsborg Kurhotel & Spa.

Adeas værdier

Kvalitet

Vores patienter får tilbudt den bedste behandling og pleje tilpasset det enkelte individ. Personalet er til enhver tid rustet til opgaven. Patientens møde med Adeas er præget af omhu, høj faglighed samt veldefinerede og veltilrettelagte pleje- og behandlingsforløb.

Fleksibilitet

Vi sætter patienternes ønsker og behov i fokus, for at kunne tilbyde den optimale service. Medarbejderne hos Adeas anerkender og har forståelse for hinandens fagekspertise. Vi er omstillingsparate, har flydende og relevante faggrænser og er i daglig tæt dialog med hinanden.

Omsorg

Vores patienter skal mødes med varme og menneskelighed og opleve nærvær, hvor der er tid til det lille ekstra. Vi skal i relationen med patienten se mennesket bag patienten.Ånden hos Adeas er præget af rummelighed, lydhørhed, hjælpsomhed og anerkendelse af det enkelte individ. Dette gælder såvel i vores arbejde med patienterne, som i relationen mellem medarbejdere og ledere på alle niveauer.

Respekt

Respekt er en af Adeas vigtigste grundsten, og er forudsætningen for den gode stemning, den professionelle tilgang og den personlige omsorg.Vi giver plads til hinandens faglighed, meninger og holdninger, og betragter forskellighed og ærlighed som en styrke og vejen til en dynamisk arbejdsplads.

Hurtig vækst i den Hvide By

Sanatoriet blev grundlagt i 1898 af Adventistkirken og drevet af læge Carl Ottosen. Han har året før købt to bygninger i Skodsborg, som oprindelig havde hørt til Grevinde Danners Palæ. Fra begyndelsen var der plads til omkring 20 patienter, men stedet voksede sig hurtigt større. Hovedbygningen (i dag nybygget spa og fitness) bag den karakteristiske søjlegang blev opført i 1907. Den er tegnet af Anton Haunstrup, samme år da Villa Rex blev købt. Søjlegangen kom til i 1923. Sanatoriet fik øgenavnet Den Hvide By, men blev også kaldet Persilleslottet på grund af den serverede vegetar mad. I 1920’erne var Skodsborg Nordens største privathospital og kursted. På stedet fandtes der bl.a. kokkeskole og indtil 2009 også fysioterapiskole.
Carl Ottosen havde fået ideen til sanatoriet i sin studietid i USA. Her mødte han i 1886 lægen John Harvey Kellogg. Hans behandlingsmetoder Ottosen ville tage med til Danmark under forbillede af Kelloggs Battle Creek Sanatorium. Således havde han nogle år forinden begyndt Frydenstrand Badesanatorium ved adventisternes højskole i Frederikshavn. Derudover fik han også grundlagt Den Sanitære Fødevarefabrik med vegetariske madvarer også i 1898.

Solgt til Augustinusfonden

I 1992 rakte Adventistkirkens økonomi ikke til at drive stedet videre, og det blev solgt til Augustinusfonden.
I 2006 blev Adeas opført i “Medical Center på 2. sal”. Vi har gennem årene udvidet Adeas og i dag har vi aktiviteter på alle etager i bygningen. Bygningerne er fredet af Kulturarvsstyrelsen, hvilket giver os nogle begrænsninger i forhold til skiltning, størrelse af rum, ventearealer m.m. Vi nyder hver dag, og at vi . får lov til at arbejde i så smukke omgivelser. Vi håber, at du som patient hos Adeas vil nyde det på samme vis.
I vores venteværelse kan du finde de originale fotografier fra Skodsborg Badesanatorium.

Praktiske oplysninger

Find vej, læs om priser og betaling, og se, hvilken forskel der er på at være privat, venteliste- og forsikringspatient.

Akkrediteret uden anmærkninger

Adeas har opnået den bedst mulige anerkendelse. Se Den Danske Kvalitetsmodel og kontrolrapporter.

Ledige stillinger

Vil du arbejde sammen med os? Se vores ledige stillinger.