Øre-, næse- & halskirurgi

Vi er eksperter i øre-, næse- & halskirurgi

 

Øre-, næse- & halskirurgi uden ventetid


Øre-, næse- & halskirurgi

Øre-næse-halskirurgi er det lægefaglige speciale, der varetager behandlingen af sygdomme i ører, næse, bihuler, mundhule, svælg og hals. Til disse sygdomme hører blandt andet infektioner, følger efter infektioner, polypper, cyster, funktionelle lidelser, stemmeproblemer samt høre-problemer. Patienter med øre-næse-halslidelser er på grund af sygdommen ofte plaget af smerter, gener fra nedsættelse af sansefunktionerne (hørelse, lugtesans, smagssans) eller funktionsforstyrrelser (dårlig stemmekvalitet, nedsat luftpassage gennem næsen, snorken). Uanset symptomernes karakter er det vigtigt, at blive undersøgt grundigt og den korrekte behandling iværksættes.

Hos Adeas kan vi tilbyde diagnosticering af en lang række sygdomme og langt de fleste kan vi behandle her på stedet. Øvrige kan vi sørge for at hjælpe videre til den bedst mulige behandling et andet sted.

Behandlinger

1Bihuleoperation
Bihulerne er luftfyldte hulrum i kranie-knoglerne som omgiver næsehulen. De benævnes pandehulerne, kæbehulerne, forreste og bageste sibensceller og kilebenshulen. Bihulerne er klædt af slimhinde og forbundet med næsehulen via små åbninger, som sikrer udluftning samt slimtransport. Næsens og bihulernes funktion er blandt andet, at bidrage med opvarmning og fugtning af indåndingsluften samt resonans.

Betændelse i bihulerne
Bihulebetændelse er kendetegnet ved betændelse af slimhinden i næse og bihuler. Afhængig af symptomernes varighed inddeles tilstanden i en akut og en kronisk form. Akut bihulebetændelse skyldes oftest infektion med virus. Udover forkølelses-symptomer som næsetæthed og øget næsesekret, er hovedpine og trykken i ansigtet samt nedsat lugtesans og eventuel feber almindeligt. Symptomerne bedres som regel uden specifik behandling. Næsespray som Zymelin og Otrivin kan afhjælpe. I få procent inficeres bihulerne af bakterier, hvilket typisk resulterer i mere udtalte symptomer. I disse tilfælde er antibiotikabehandling samt steroid næsespray ofte nødvendigt, og drænering af kæbebihulerne kan blive aktuelt.

Ved kronisk bihulebetændelse er symptomerne af mere langvarig karakter, og forløber typisk over måneder til år. Tilstanden er forholdsvis udbredt i befolkningen, med en forekomst på cirka 10%. Typiske symptomer er tæt næse, øget sekret fra næsen, tryk/pres i ansigtet, særligt over pande- og kæbehuler og mellem øjnene, samt nedsat eller ændret lugtesans. Pga. kronisk betændelse af slimhinderne blokeres bihulernes naturlige åbninger let, med risiko for bakterieinfektion og forværring af symptomerne. Nogle typer kronisk bihulebetændelse domineres af næsepolypper, hvilket er slimhindeudposninger/fortykkelser udgående fra bihulerne. Polypperne kan mere eller mindre blokere næsehulerne, og de primære symptomer er derfor tæt næse, sekret fra næsen og nedsat lugtesans.

Kronisk bihulebetændelse har mange forskellige årsager: kronisk bakterieinfektion, allergi, ubalancer i immunforsvaret, hormonelle forhold og medikamenter. Desuden kan forstørrede næsemuslinger og en skæv næseskillevæg disponere, ligesom en tandinfektion kan forplante sig til bihulerne. I mange tilfælde kan der imidlertid ikke påvises specifikke årsager.

Undersøgelse af bihulerne
Vi foretager en nøje kortlægning af dine symptomer samt mulige disponerende faktorer, herunder allergi. Øre-næse-halsundersøgelsen indebærer blandt andet en kikkertundersøgelse af næsehulerne, eventuelt suppleret med blodprøver, allergitests og en CT-skanning af bihulerne. På baggrund af dette udarbejder vi en behandlingsplan og hvis denne indebærer en operation, informeres du nøje om typen af indgreb samt eventuelle risici og komplikationer forbundet med indgrebet. Der aftales et tidspunkt for operation, afhængig af dine ønsker.

Behandling af kronisk bihulebetændelse
Behandlingssucces afhænger i høj grad af, at diagnosen stilles korrekt og den rigtige behandling iværksættes. Overordnet kan behandlingen inddeles i en medicinsk og en kirurgisk behandling. Formålet med begge behandlinger er at reducere graden af hævelse og betændelse af slimhinderne i næse og bihuler samt genetablere afløbene fra bihulerne til næsehulen.

Medicinsk behandling
Den medicinske behandling indebærer steroidholdig næsespray (binyrebarkhormon), saltvandsskylninger af næsehulerne og i visse tilfælde antibiotikabehandling og steroidbehandling (binyrebarkhormon) på tabletform. Desuden kan allergimedicin samt forebyggende tiltag i nærmiljøet være relevant. Mange opnår tilstrækkelig symptomlindring på den medicinske behandling alene.

Bihuleoperation
Dersom man ikke opnår tilstrækkelig effekt af den medicinske behandling, kan en bihuleoperation blive nødvendig. Operationen udføres i fuld narkose og foregår via næseborene, uden at efterlade synlige ar. Ved hjælp af kikkerter og specialinstrumenter åbnes og udvides afløbene fra de forreste bihuler. En sådan genetablering af afløbene skal sikre, at slim og sekret igen får frit afløb. Hvis der samtidig er forekomst af næsepolypper, fjernes disse også. Operationen varer cirka halvanden time og foregår ambulant, hvilket betyder at patienten udskrives samme dag, efter 2-3 timer.
2Operation af skæv næseskillevæg
Skæv næseskillevæg (septum deviation)
Skævhed i næseskillevæggen kan være årsag til nedsat luftpassage eller forårsage tæthed i næsen. Måske er kun den ene side af næsen påvirket, men er næseskillevæggen S-formet, hvilket ofte er tilfældet, er der gener i begge sider af næsen. Ud over de umiddelbare gener og ubehag, der er ved at være tæt i næsen, kan tætheden også være medårsag til følgesymptomer som tørhed i munden og svælget, snorken og bihuleproblemer.

Skævhed af næseskillevæggen er næsten altid forårsaget af traumer mod næsen, der skyldes ydre påvirkning som f.eks. slag eller fald. Mange patienter kan dog ikke nødvendigvis erindre en konkret begivenhed, hvor traumet er kommet.

Behandling: Skævhed af næseskillevæggen udbedres ved et operativt indgreb, der kaldes en septumplastik. Operationen foregår gennem det ene næsebor. Der laves et lille snit i slimhinden på næseskillevæggen, hvor slimhinden løsnes fra den del af næseskillevæggen, som rettes. Derefter fjernes eller rettes de skæve dele. Så genplaceres slimhinden og snittes syes og næsen stabiliseres med vattamponer i begge sider af næsen. Operationen foregår i fuld narkose og da den foregår ambulant, udskrives patienten samme dag, efter 2-3 timer.
3Polypper i næsen
Hvad er polypper i næsesvælget?
Næsepolypper er udvækster eller udposninger af slimhinden i næsen. Man antager, at årsagen til, at der udvikles sådanne polypper er vedvarende betændelse eller irritation af slimhinden. Dette er grunden til, at denne tilstand hyppigst ses hos personer med tæthed i næsen som følge af allergi. Man kan imidlertid også udvikle næsepolypper efter almindelige infektioner med bakterier eller virus, men dette er mere sjældent. Næsepolypper er næsten aldrig ondartede.

Hvordan diagnosticeres tilstanden?
Eventuelle polypper vil føre til, at der bliver snæver passage i næsen. Konstant næsetæthed bliver et problem, også uden forkølelse og specielle allergiperioder. Man bliver afhængig af at trække vejret gennem munden, stemmen forandres og man generes ofte af snorken og dårlig nattesøvn. Endvidere vil lugtesansen blive dårlig, og forandringer i slimhinden medfører øget slimudskillelse fra næsen.

Ved at undersøge din næse med en “kikkert” vil lægen ofte kunne se polypperne som gråblege og glinsende udbulinger i næsehulen. Der kan være flere af dem og de findes ofte på begge sider i næsen.

Hvordan behandles næsepolypper?
Når der først har dannet sig sådanne polypper, kommer man som regel ikke udenom en kirurgisk fjernelse af dem. Operationen foregår i fuld bedøvelse og du skal være indlagt til dagen efter.
4Operation af stemmebånd
Operation på stemmebåndet kaldes også direkte laryngoskopi, som er en kikkertundersøgelse i struben.

Kikkertundersøgelsen i struben udføres ved symptomer som
 • Hæshed eller stemmeproblemer
 • Smerter i hals evt. med udstråling til øret
 • Fremmedlegeme-fornemmelse i halsen
 • Dårlig ånde
 • Hoste og vejrtrækningsbesvær
Eller hvis man ved spejlundersøgelse eller et fiberskop har set uregelmæssighed eller hævelse i struben/svælget kan det være nødvendigt, at foretage en kikkertundersøgelse af struben i narkose.
5Lukning af hul på trommehinden
Myringoplastik – tympanoplastik
Et hul i trommehinden kan forårsage, at du hører dårligere og har perioder med flåd fra øret. Derfor tilråder vi, at du får lukket dette hul ved en operation for at forebygge komplikationer på længere sigt.

Når hullet i trommehinden er lukket, vil din hørelse sikkert blive bedre og sandsynligvis også normal, ligesom du slipper for generende flåd fra øret.

En forudsætning for at opnå disse forbedringer er dog, at det eustakiske rør, der forbinder næsesvælg-rummet med mellemøret, fungerer som det skal.

Har du haft problemer med øret i forbindelse med svømning eller brug af høreapparat, vil operationen også bidrage til at løse dem.
6Fjernelse af mandler
Tonsillektomi
Mandlerne er placeret bagtil i munden på overgangen til svælget omgivet af det som man kalder forreste og bageste ganebue. De kan være varierende i form og størrelse og er ofte lidt uregelmæssige med furer og såkaldte krypter. Mandlerne består af såkaldt lymfatisk væv, som blandt andet er med til at danne antistoffer mod bakterier og virus. Lymfatisk væv er som anført en del af kroppens immunforsvar, men lymfevæv kan også i sig selv blive involveret i infektioner. Når der er betændelse i mandlerne, taler man om halsbetændelse – en infektion som både kan skyldes virus og bakterier. Ved den akutte halsbetændelse er det kun den bakterielle type, man kan behandle med antibiotika.

Hvorfor egentlig fjerne mandlerne? Mandlerne kan blive så store, at de påvirker vejrtrækningen. Søvnen kan ledsages af kraftig snorken eventuelt med vejrtrækningspauser, dårlig søvnkvalitet og ledsagende træthed. Store mandler er specielt noget man ser i børneårene og man må endelig ikke tro, at blot fordi man er træt – så skyldes det, at man har store mandler. Store mandler kan udover vejrtrækningsbesvær og snorken medføre spisevanskeligheder og give anledning til påvirket, “kartoffelpræget” tale.

Som tidligere bemærket er mandlerne med til at bekæmpe infektioner, men de kan selv blive involveret i infektioner. En grund til at fjerne mandlerne er således tilbagevendende, akutte febrile, halsbetændelser. En anden infektionstype er den såkaldte halsbyld, som ligeledes kan være baggrund for operation. Kronisk halsbesvær, kronisk betændelse i mandlerne, “propper” i mandlerne er mere usikre og relative indikationer for at fjerne mandlerne. Alle øre-næse-halslæger vil i disse situationer være tilbageholdende med at anbefale operation. Mistanke om kræft i mandlerne er heldigvis en sjælden årsag til operation.

Fjernelse af mandlerne, hvordan foregår det? Fjernelse af mandlerne foretages i fuld bedøvelse, det vil sige, at man sover under hele operationen. Du vil minimum være indlagt i 6 timer efter operationen.

Skriv til os88 77 40 00

Mandag - torsdag
kl. 08:00–17:00
Fredag kl. 08:00-15:00

Facebook

Følg os på Facebook.

Instagram

Ses vi på Instagram?

Speciallæger i øre-, næse- og halskirurgi

 

Patientudtalelser

 • Mogens Nielsen
  God tid til hver eneste patient

  Adeas får mine bedste anbefalinger. Der gik kun 27 timer fra min kone og jeg forlod hjemme til vi trådte ind i huset igen - nu med to krykker!
  Erfaren kirurg og personale på OP, der kunne tage det slidte knæ ud og sætte protesen ind på halvanden time! Forrygende sygeplejersker og plejepersonale, der nok havde travlt men gav sig god tid til hver eneste patient. Når man trykkede på hjælp, kom de inden for 60 sekunder.
  Veltilrettelagt smertebehandling, der også rækker, efter at jeg er kommet hjem. Tilbage er kun at følge det træningsprogram, som fyssen har lagt. Og det kan kun gå for langsomt, for jeg skal også have skiftet det andet gamle knæ ud med en protese. Det er virkeligt fagre nye veden.....
  Mogens Nielsen
 • Agnete, 88 år
  Særklasse jeg ikke har oplevet før

  Mit ophold på Adeas Care har været helt igennem fantastisk.
  Jeg kan ikke sætte en finger på noget. Den professionelle genoptræning med fysioterapeut 2 x dagligt har gjort, at jeg på ganske kort tid har mærket store fremskridt efter mit bækkenbrud. Plejen, omsorgen og det smilende og venlige plejepersonale samt maden og den smukke udsigt fra værelset, er i en særklasse jeg ikke har oplevet før.
  Agnete, 88 år
 • Gerda, 77 år
  Terapi for sjælen

  Jeg har virkelig nydt mit ophold på Adeas Care. Det at komme væk hjemmefra og se tingene i et andet perspektiv er en form for terapi for sjælen. Jeg er blevet opvartet og forkælet af det omsorgsfulde plejepersonale, og det har været godt for mig at træne intens med fysioterapeuterne.
  Gerda, 77 år
 • Mette Christensen
  Dygtige ansatte, super service og dejlige omgivelser

  Jeg blev opereret i min skulder, hvor jeg fik sat en sene ind fra mit baglår for 4 måneder siden. Jeg havde opgivet, at skulderen nogensinde blev god igen. Men takket være en super dygtig læge Klaus Bak, min egen stædighed og en dygtig fys, er jeg nu tilbage på jobbet og kører ambulance uden gener fra skulderen, svømmer nemt 2.000 meter igen og smiler til livet ? Kan kun anbefale Adeas for meget dygtige ansatte, super service og dejlige omgivelser. TAK for Jer ?
  Mette Christensen
 • Steen Albrechtsen
  Super service. God information om forløbet

  Fra ankomst til afgang fantastisk omsorg. Alt i alt en god oplevelse.
  Steen Albrechtsen
 • Allan Grates
  Was treated and catered to on a high professional level

  I had a full knee replacement here. Was treated and catered to on a high professional level. A highly clean facility.
  Allan Grates
  Ortopædkirurgi
 • Anders Philipsen
  Nærmest en fornøjelse at blive behandlet

  Skulderproblemer er ofte komplicerede at behandle, og især kan resultatet være svært at forudsige. Min skuldermanchet var røget helt af og lå krøllet sammen inde under skulderbladet. Speciallæge Klaus bak er velkendt som en af vores bedste skulderlæger i landet. Ikke bare teknisk, men også til at tage hånd om alt det, der er væsentligt omkring operation eller ikke-operation. Klaus sætter sig i dit sted. forklarer hvad man har brug for at vide for at tage en beslutning sammen med ham om behandling.

  Når behandlingen - i mit tilfælde en operation med ny fastgøring af skulder-manchet-senen (Rotatorcuffen) – så gennemføres, er det trygt, man føler at man er med i processen, der bruges ikke floskler, og ikke mindst er der både orienteret omkring efterbehandlingen og f.eks. smerterne tages alvorligt med anlæggelse af blokade, med mulighed for at få denne gentaget.

  Selvom skulderoperationer har ry for at være meget smertefulde i efterforløbet, så var der ingen ubehagelige overraskelser efter operationen.

  Jeg kan varmt anbefale Klaus Bak og Adeas, uanset om man kan bruge frit sygehusvalg ved ventetids-garantien, via forsikringsselskab eller selv kan betale.
  Anders Philipsen
  Ortopædkirurgi
 • Helle Beyer-Lassen
  Empati, smil og hjælpsomhed er det man møder hos alle

  Super oplevelse - kunne næsten ikke gå da jeg kom ind. Gik ud uden problemer dagen efter ovenpå vellykket operation. Meget professionelt personale både læger og sygeplejersker.

  Empati, smil og hjælpsomhed er det man møder hos alle.
  Helle Beyer-Lassen
  Ortopædkirurgi
 • Søren-Ning Andersen
  Normalt vil man vel ikke betegne en operation som en god oplevelse, men det var det

  Gennemgik en navlebrok operation i går. Normalt vil man vel ikke betegne en operation som en god oplevelse, men det var det. Læger og personale var fantastiske, man følte sig godt tilpas. Meget kompetente. Tak.
  Søren-Ning Andersen
  Mave-tarmkirurgi
 • Marianne Bugge Jensen
  Motiveret personale og en fantastisk fysioterapi

  Jeg havde ikke været på denne jord, uden dette aktive, motiverede personale og en fantastisk fysioterapi
  Marianne Bugge Jensen
  Care
 • Dorthe Jørgensen
  Fysioterapeuten er god til at forklare og har god tid

  Super dygtig fysioterapeut.
  Rigtig god til at forklare og har god tid
  Dorthe Jørgensen
  Care
 • Lucas Grøndal
  Kæmpe cadeau til personalet og alle folkene bag

  Adeas Skodsborg fortjener intet mindre end 5 stjerner. Virkelig kompetent personale og flotte omgivelser. Kæmpe cadeau til personalet og alle folkene bag.
  Lucas Grøndal
 • Britta Greve
  Jeg er så taknemlig fordi jeg fik lov til at opleve denne service

  Fantastisk hospital. Jeg er lige blevet opereret i venstre skulder af læge Frank Odgaard, sikken en skøn professionel behandling både før og efter, og sygeplejerske Eva, som var det mest venlige og smilende høflige og rare menneske, lige efter operation sørgede for kaffe noget at spise, og dagen efter ringede og spurgte hvordan man havde det.

  Jeg er så taknemlig fordi jeg fik lov til at opleve denne service. Tusind tak til jer alle.
  Britta Greve
  Ortopædkirurgi
 • Teddy Løwe
  Man følte sig velkommen fra man trådte ind af døren

  Fantastisk sted, fik en knæ operation, det gik efter planen, super dygtig og professionel personale.
  Man følte sig velkommen fra da man trådte ind af døren. Et stort tak fra mig til alle de involverede
  Teddy Løwe
 • Kalle Hund
  Jeg ville ønske alle hospitaler var som Adeas

  Tænk, at dette sted findes! Jeg ville ønske alle hospitaler var som Adeas. Præcise, dygtige, imødekommende, personlige. Drak min morgenkaffe med havudsigt, fik en drømmeoperation og sparer allerede op til næste besøg!
  br> Vil slet ikke hjem! På hvilke andre hospitalet kan man komme med det statement?
  Kalle Hund
 • Stine Louise Kepp
  Super professionel behandling og meget serviceminded og hjælpsomt personale.

  Ingen ventetid - helt på klokkeslæt.
  Operationen gik planmæssigt. Info fra lægen efterfølgende og absolut intet at være i tvivl om. Her dagen efter ringer sygeplejersken og spørger om alt er ok.
  Nu kender jeg jo ikke til det endelige resultat af operationen endnu - men indtil videre topkarakter fra mig!
  Stine Louise Kepp
 • Rasmus Ohrt
  Alt personale var flinke både før og efter min operation i skulderen

  Super professionel behandling hos Klaus Bak! Alt personale var flinke både før og efter min operation i skulderen!
  Adeas kan klart anbefales!!!
  Rasmus Ohrt
  Ortopædkirurgi
 • Bente B. Vinter
  Kompetent personale, dygtig kirurg, flotte omgivelser, dejlig atmosfære

  Et meget kompetent personale, dygtig kirurg, flotte omgivelser, dejlig atmosfære.
  Jeg valgte Adeas under det udvidede frie sygehusvalg, fordi det offentlige sygehuse ikke kunne tilbyde mig en operation indenfor behandlingsgarantien på 30 dage. Det vil jeg ikke betænke mig på at gøre, hvis det bliver nødvendigt igen en anden gang.
  Bente B. Vinter
  Ortopædkirurgi
 • Jane Munch
  Dygtige læger, sødt og omsorgsfuldt personale, god information før og efter

  Efter et noget kikset udredningsforløb på Bispebjerg, fik min søn endelig muligheden for at benytte udvidet frit sygehusvalg grundet manglende overholdelse af behandlingsgarantien (og med 2 aflyste operationer på Hvidovre).

  En simpel kikkertoperation af knæet - henvendelse i fredags - forundersøgelse mandag og operation i dag onsdag - mindre end én uge om noget som Bispebjerg og Hvidovre var 6 måneder om.
  Så nu er der igen håb om at sønnike kan genoptage sin sport på eliteplan.

  Vil ikke tøve med at anbefale Frank Odgaard (der i øvrigt for 2 år siden lavede samme operation (fjernelse af plica i det andet knæ) med super resultat.

  Dygtige læger, sødt og omsorgsfuldt personale, god information før og efter - kan kun give de bedste anbefalinger til Adeas. Tak for jer.
  Jane Munch
  Ortopædkirurgi
 • Lene Blynert
  120 % engagerede medarbejdere

  Professionelt operations team - fra start til slut. Informationer blev delt med godt humør og alligevel med fuld professionalisme (så forstår jeg også hvad der bliver sagt) lige fra mødet med narkoseteam til udskrivningen.

  Det hele var trygt og godt fra første møde. Jeg blev bare mødt af 120% engagerede medarbejdere.

  En helt igennem god oplevelse.
  Lene Blynert
 • Malene Bøgelund
  Livskvaliteten er vendt tilbage efter 2 år med konstante smerter

  En stor ros til Klaus Bak og hans team for at skabe stor tryghed og tillid på Adeas Skodsborg.

  Efter 2 knæoperationen, som blev udført i andet regi uden at blive smertefri efter en ulykke tilbage i marts 2016, blev jeg henvist til Klaus Bak.

  Fra første konsultation var Klaus klar i mælet om han ikke kunne love mig 100% at blive smertefri, men han vil gerne ser om der noget han kunne gøre.

  Her 8 uger efter er jeg som godt som smertefri - livskvaliteten er vendt tilbage efter 2 år hvor der har været kontant smerter i knæet. Bare at nå til at blive genoptrænet med en effekt er så vildt.

  Fra første telefonsamtale med sekretæren til det sidste farvel efter 6 ugers kontrollen har jeg kun mødt et højt fagligt niveau hos alle medarbejdere på Kysthospitaler Skodsborg.
  Malene Bøgelund
  Or
 • Randi Cederquist
  Dygtig, lyttende og troværdig og ikke mindst ærlig

  Jeg har været igennem et langt forløb med min højre uundværlige skulder. Den har været frossen. Men tøede ikke op ordentligt. Efter det frysende forløb kom jeg i hænderne på en usympatisk ortopædkirurg, der uden ret meget omsvøb anså mig som hysterisk, og ublu fortalte, at blandt andet operation ikke var en løsning, nogensinde. Desværre stagnerede optøningen.
  Efter mange afklarende undersøgelser efter 2 år i smerter, fik jeg muligheden for at vælge privat behandling pga ventetid. Da jeg så Adeas på listen, var jeg ikke i tvivl.
  Og da jeg mødte Klaus Bak, var jeg endelig tryg.
  Han er dygtig, lyttende og troværdig og ikke mindst ærlig.

  Operation. God information før og efter. Sympatisk personale. God behandling.
  Blev scannet for 2 år siden. Det var også en god oplevelse. Derfor vendte jeg tilbage.
  Randi Cederquist
  Ortopædkirurgi
 • Helen Rosted Falkenberg
  Tak for hjælpen!

  Efter et år med et knæ/ben der blev ved at gøre ondt, et forsøg med blokade hjalp i en kort periode men ingen fysisk aktivitet uden smerte. Jeg blev anbefalet Klaus Bak og tog en forundersøgelse og en god snak.

  Var bekymret da mange fortalte skræmmehistorier om at det ikke ville blive bedre efter en kikkert operation. Klaus var kompetent og beroligede mig - forklarede om minimal risiko og store chancer for bedring og mulighed for at komme tilbage til træning. Jeg tog imod og fik det ordnet 23/11. Rigtig god oplevelse med søde mennesker hele vejen rundt. Startede genoptræning i januar og kan allerede nu - efter ca. 3 måneder både løbe og træne uden smerter! Er SÅ glad for jeg fik det gjort!
  Helen Rosted Falkenberg
  Ortopædkirurgi
 • Karin Møller

  Jeg er evig tak skyldig

  Det er deres fortjeneste at jeg kom tilbage til livet efter 6 måneder på offentligt hospital.
  Jeg er evig tak skyldig - I betyder alt.
  Karin Møller
 • Henriette V.

  Mit fantastiske forløb på Adeas Skodsborg!


  Inden mit forløb, havde jeg været sygemeldt i 5 år pga. en ødelagt ryg og derfor havde jeg en masse smerter.

  Startede i en medicin-udtrapning i samarbejde med smertelægen. I løbet af kun 1/2 år var jeg ude af mit store morfin-forbrug og siden har mine smerter været til at leve med og livet er begyndt at være skønt at leve igen.

  Så jeg kan kun anbefale en tværfaglig smertebehandling på Adeas Skodsborg.
  Henriette V.
  Tværfaglig smertebehandling
 • Ida Kruse

  Jeg kan varmt anbefale Adeas; de gør lige dét mere end andre privathospitaler.


  Top professionelt personale, omhyggelighed og luksus er, hvad du møder på Adeas

  Efter operation og efterfølgende indlæggelse, var det mig magtpåliggende at få anbefalet netop dette privat hospital, da vi patienter ofte begiver os rundt i en jungle af tilbud, og ofte uden at vide hvad vi går ind til. Top professionelt personale , omhyggelighed og luksus er, hvad du møder på Adeas.

  Efter opvågning af narkosen og kærlig pleje derefter, blev jeg kørt ind på et stort fint eneværelse – her blev jeg overvåget omhyggeligt, men samtidigt oplevede jeg en ualmindelig fin fornemmelse af, at “privatliv” er vigtigt efter operation. Jeg blev behandlet som noget ganske særligt på Adeas, og jeg har erfaringer med mig fra andre privathospitaler.

  Jeg kan varmt anbefale Adeas; de gør lige dét mere end andre privathospitaler.
  Ida Kruse
  Mave-tarmkirurgi
 • Maria Luz

  Jeg oplevede ro og menneskelig varme

  Efter næsten 6 mdr. ventetid i det offentlige regi, for at få fjernet min galdeblære, kom jeg til Skodsborg Kysthospital. Jeg vil starte med at sige, at jeg er tilhænger af stærke offentlige sygehuse, men må indrømme, at jeg aldrig i det regi har fået så god en oplevelse, som på Skodsborg Kysthospital.

  Jeg var ikke længere end godt to en halv time på Skodsborg Hospital, men fra dét øjeblik ”min” sygeplejerske tog over, oplevede jeg ikke andet end ro og menneskelig varme. Både kirurg og anæstesilæge kom og hilste på, mens jeg lå i stuen. På selve operationsstuen var der igen den samme ro, omsorg og menneskelig lune. Det var en rigtig god oplevelse. Da jeg kom på ”rekuperationsstue” blev jeg igen passet af ”min” sygeplejerske, som sørgede for mig med samme varme, venlighed og værdighed som i begyndelsen. Dagen efter ved middagstid ringede anæstesilægen mig op hjemme, for at høre hvordan jeg havde det og om alt var i orden, hvad jeg kun kunne bekræfte.

  I lyset af det nævnte kan jeg kun anbefale Skodsborg Kysthospital.
  Maria Luz
  Mave-tarmkirurgi
 • Stephanie Haut

  Lægen var yderst kompetent og samtidig fokuseret på, at jeg skulle forstå og informeres

  Efter at have haft en skadet skulder i ¾ år valgte jeg Adeas for et videre forløb. Jeg havde tidligere fået foretaget en ultralydsscanning, der ifølge lægen, som udførte ultralydsscanningen, intet viste. Næste mulighed var en MR scanning. På Adeas fik jeg en tid indenfor 10 dage hos en ortopædkirurg med speciale i skuldre.

  Jeg blev taget godt imod af en meget venlig og tillidsvækkende læge. Han kiggede på min tidligere ultralydsscanning, undersøgte min skulder og kunne så fortælle mig, at det hele faktisk stod i svaret fra ultralyden. Han kunne forklare alle mine smerter og viste mig udførligt på en model af en skulder, hvad det var for en skade, og hvorfor jeg havde smerter. Han brugte meget tid på at informere mig. Han anbefalede mig at få den trænet op og kunne online vise mig, hvilket træningsprogram han ville anbefale mig.

  Lægen var yderst kompetent og samtidig fokuseret på, at jeg skulle forstå og informeres. Han var meget behagelig og gik kun frem i forklaringen, når han kunne mærke, at jeg forstod. Der var ingen stress og jag, og jeg gik derfra med en klar forståelse af skaden, og hvorfor jeg får ondt.

  Jeg vil ikke tøve med at vælge Adeas en anden gang
  Stephanie Haut
  Idrætsskader
 • Gitte Poulsen

  Kompetente, engagerede medarbejdere med fuldt fokus på mig og min hofte

  Jeg var så priviligeret, at jeg på grund af ventetidsgaranti fik frit-valg til min hofteoperation. Jeg valgte Adeas, og det har jeg ikke fortrudt.

  Jeg har udelukkende mødt kompetente, engagerede medarbejdere hvor der har været fuld fokus på mig og min hofte. Der hviler en fantastik ro over stedet, mit værelse var dejligt, og mad, pleje og omsorg er helt i top.

  Stort tak til alle, og en speciel tak til de som håndterede mit blackout på min første gåtur, så jeg på intet tidspunkt følte mig prisgivet.

  Nu er jeg vel hjemme igen, og klar til at komme videre med min nye hofte.
  Gitte Poulsen
  Hofteoperation
 • Erik Brandt

  Søde sygeplejersker, dygtige trænere og fysioterapeuter, og venlighed har jeg mødt overalt

  Blot et par ord for at I skal vide hvor tilfreds, jeg har været for mit ophold på Adeas Care.

  Søde sygeplejersker, dygtige trænere og fysioterapeuter, og venlighed har jeg mødt over alt. Og jeg er lykkelig frem for alt for, at jeg er blevet ”Fit for fight” igen.
  Erik Brandt
  Care