Patientinfo

Her finder du generelle informationer om, hvordan du behandles

hos Adeas, uanset om du er privat patient, har en sundhedsforsikring eller

benytter dig at det udvidede frie sygehusvalg.

Vi håber du finder hvad du søger, ellers er vi kun et telefonopkald væk.

Flere og flere vælger at blive undersøgt og behandlet på Adeas Hospitaler for egen regning. Vi kan hjælpe dig til en hurtig afklaring eller give en second opinion, hvis du har behov for det.

Med undtagelse af de billeddiagnostiske undersøgelser (røntgen, ultralydsskanning og MR-skanning) kræver det ikke en henvisning fra egen læge eller sygehus, hvis du selv ønsker at betale.

Du skal blot kontakte Adeas Hospitalers sekretariat og bestille tid til en forundersøgelse. Du modtager derefter en skriftlig bekræftelse på forundersøgelsen.

Hvis der ved forundersøgelsen findes indikation for, at du skal gennemgå en behandling, finder vi med det samme en tid, som passer ind i din kalender. Du vil desuden få udleveret alle praktiske informationer.

Adeas Hospitaler har aftale med Sygeforsikring Danmark

Adeas Hospitaler er godkendt af Sygeforsikring “danmark” som behandlingssted. Er du medlem af Sygeforsikring Danmark, gruppe 1, 2 eller 5 (med operationsdækning), kan du derfor få tilskud til behandling på Adeas Hospitaler efter de gældende regler. Tilskuddet afhænger af hvilken operation, der er tale om. Du skal kontakte Sygeforsikring Danmark inden behandlingens start for at bekræfte tilskuddets størrelse.

Adeas Hospitaler har derudover indgået en specialaftale med Sygeforsikring Danmark, så medlemmer med operationsdækning kan opnå en ekstra rabat på operationer de får foretaget på Adeas Hospitaler. Adeas Hospitaler yder 10% rabat på alle undersøgelser/behandlinger/operationer og 20% rabat på røntgen, ultralydsskanning og MR-skanning. Det er en forudsætning, at du henvender dig som selvbetaler, og at Sygeforsikring Danmark har godkendt og yder tilskud til operationen, det vil sige ikke via sundhedsforsikring eller det udvidede frie sygehusvalg. For at opnå rabatten, skal du selv gøre os opmærksom på, at du er medlem af Sygeforsikring Danmark og at de yder tilskud til operationen.

Som patient har du ret til at benytte udvidet frit sygehusvalg, hvis du skal vente mere end 30 dage på udredning, undersøgelse eller behandling, på de offentlige sygehuse i den region, hvor du bor, eller på de sygehuse, som regionen har aftale med.

Hvad er udvidet frit sygehusvalg?
Udvidet frit sygehusvalg betyder, at du har ret til at blive udredt, undersøgt eller behandlet på et privathospital, hvis du skal vente mere end 30 dage. Det gælder kun de private hospitaler, der har en aftale med regionerne.
Privathospitalet skal kunne undersøge eller behandle dig hurtigere end de offentlige sygehuse i den region, hvor du bor, eller på de sygehuse, som regionen har aftale med.

Du kan benytte udvidet frit sygehusvalg og blive behandlet på Adeas Hospitaler i disse situationer:

  • hvis din praktiserende læge har brug for en diagnostisk undersøgelse, fx en røntgenundersøgelse eller en scanning, og har henvist dig til et offentligt sygehus, og der er mere end 30 dages ventetid
  • hvis ventetiden til din planlagte behandling er mere end 30 dage
  • hvis din operationsdato bliver ændret

Diagnosen skal være klar

Sygehusene kan dog kun henvise dig, hvis og når din diagnose er tilstrækkelig klar til, at sygehuset kan vurdere, om privathospitalet kan foretage den nødvendige undersøgelse og behandling.

Få rådgivning om retten til det udvidede frie sygehusvalg?
Du kan finde mere information om dine rettigheder på din egen regions hjemmeside. Her finder du også kontaktinformation til en patientvejleder, der kan rådgive dig nærmere:
Læs mere om dine patientrettigheder i 

Region Hovedstaden Ring til patientvejleder 📞 38 64 99 00
Region Sjælland Ring til patientvejleder 📞 70 15 50 01
Region Syddanmark Ring til patientvejleder 📞 76 63 14 90
Region Midtjylland Ring til patientvejleder 📞 78 41 04 44
Region Nordjylland Ring til patientvejleder 📞 97 64 80 10

Hvis du har en privat sundhedsforsikring eller arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, kan du i tilfælde af sygdom eller skade komme til hurtig undersøgelse og behandling på Adeas Hospitaler, men husk at aftale det med dit forsikringsselskab.

Adeas Hospitaler samarbejder med flere danske forsikringsselskaber og en lang række internationale forsikringsselskaber. Det betyder, at du kan få hurtig behandling, hvis du har en sundhedsforsikring.

Det er vigtigt, at du kontakter dit forsikringsselskab først, så du er sikker på, at de har givet accept til betaling af din behandling.

Hvis du har spørgsmål eller skal du have hjælp til skadeanmeldelsen kan du kontakte vores reception på tlf. 88 77 40 00.

Private patienter  Konsultationen betales i vores reception efter endt besøg hos speciallægen eller andre behandlinger. Du har mulighed for at betale med kort, på girokort eller via netbank. I forbindelse med plastikkirurgiske indgreb skal betalingen dog være os i hænde senest 10 dage inden operationen. Hvis du er forsikret gennem Sygeforsikringen Danmark, skal du selv sende fakturaen til Danmark. Vi har påført operations- og diagnosekode, og eventuelt indlæggelsesdage, som Sygeforsikringen Danmark foreskriver. Alle undersøgelser og behandlinger tillægges et gebyr på 6% til dækning af den lovpligtige patientforsikring.

Forsikringspatienter

Betaling for undersøgelse og behandling klares internt mellem Adeas og dit forsikringsselskab. Når du har været til forundersøgelse og din behandlingsplan foreligger, sender Adeas en anmodning til dit forsikringsselskab med henblik på godkendelse af behandling/operation. Det er dog vigtigt, at du også sikrer dig, at dit forsikringsselskab har godkendt din undersøgelse og behandling. Ellers kan du risikere, at forsikringsselskabet viderefakturerer dig, hvis de ikke vil betale.

Offentlige patienter

Som offentlig patient behøver du ikke tænke på betalingen. Afregningen er udelukkende et mellemværende mellem Adeas og den region du bor i.

Du er velkommen til at følge patienten på mødedagen, men på operationsgangen og i opvågningen er der ikke adgang for pårørende. Det skyldes for operationsgangens vedkommende hygiejniske overvejelser og i opvågningen hensynet til patienterne, som vi tilstræber, skal have en så rolig og behagelig opvågning som muligt. Det enkleste for dig vil efter al sandsynlighed være at køre hjem i ventetiden. Vi vil hjælpe med at kontakte dig, så snart operationen er overstået.

Besøgstider
Vi har ikke faste besøgstider. Patienter, som har gennemgået operation, har oftest behov for hvile på operationsdagen. Vi anbefaler, at besøg foregår under hensyntagen hertil samt hensyn til medpatienters hvile.

Telefoni
Du kan bruge mobiltelefon på hele hospitalet, men husk at udvise hensyn til andre patienter og deres pårørende.
Fastnettelefonen på sengestuen må gerne benyttes. Minutpris er hoteltakst.

Internet

Vores reception kan oplyse dig om login til vores trådløse netværk

Korrespondance fra Adeas får man i lægekontakt. Du vil modtage en mail med et link. Dette link skal aktiveres med NEM-ID, hvorved korrespondancen fra os vises.

Adeas Parken:

Der findes P-plads lige nedenfor hospitalet. Parkering mod betaling.

Transport til Adeas, Parken

Nærmeste Metrostation er Trianglen, ca 500 meter fra Adeas. Nærmeste S-togsstation er Østerport, afstand ca. 1,3 km. På Østerport kan skiftes til Metro til Trianglen.
Yderligere information www.rejseplanen.dk

Kører du i bil anbefaler, at du bruger Google Maps eller www.krak.dk for at finde den optimale rute.

Adeas Parken
Øster Allé 42, 3. sal
2100 København Ø, Danmark

Adeas Hospitaler
88 77 40 00

Mandag – torsdag 08:00 – 17:00
Fredag kl. 08:00 – 15:00

Tværfaglig smerteklinik
88 77 40 02

Mandag – fredag
kl. 08:30 – 12:00

Sengeafsnit Parken
29 29 01 17

Mandag – torsdag
Døgnåbent
Fredag
kl. 7:00-15:00