Patientinfo

Her finder du generelle informationer om, hvordan du kan komme
hos Adeas, uanset om du er privat patient, har en sundhedsforsikring eller
benytter dig at det udvidede frie sygehusvalg.

Vi håber du finder hvad du søger, ellers er vi kun et telefonopkald væk.

Flere og flere vælger at blive undersøgt og behandlet på Adeas Hospitaler for egen regning. Vi kan hjælpe dig til en hurtig afklaring eller give en second opinion, hvis du har behov for det.

Med undtagelse af de billeddiagnostiske undersøgelser (røntgen, ultralydsskanning og MR-skanning) kræver det ikke en henvisning fra egen læge eller sygehus, hvis du selv ønsker at betale.

Du skal blot kontakte Adeas Hospitalers sekretariat og bestille tid til en forundersøgelse. Du modtager derefter en skriftlig bekræftelse på for-undersøgelsen.

Hvis der ved forundersøgelsen findes indikation for, at du skal gennemgå en behandling, finder vi med det samme en tid, som passer ind i din kalender. Du vil desuden få udleveret alle de praktiske informationer.

Adeas Hospitaler har aftale med Sygeforsikring Danmark
Adeas Hospitaler er godkendt af Sygeforsikring “danmark” som behandlingssted. Er du medlem af Sygeforsikring Danmark, gruppe 1, 2 eller 5 (med operationsdækning), kan du derfor få tilskud til behandling på Adeas Hospitaler efter de gældende regler. Tilskuddet afhænger af hvilken operation, der er tale om. Du skal kontakte Sygeforsikring Danmark inden behandlingens start for at bekræfte tilskuddets størrelse.

Adeas Hospitaler har derudover indgået en specialaftale med Sygeforsikring Danmark, så medlemmer med operationsdækning kan opnå en ekstra rabat på operationer de får foretaget på Adeas Hospitaler. Dette gælder udelukkende operationer Sygeforsikring Danmark har godkendt og yder tilskud til.

Adeas Hospitaler rabat
10% rabat på alle undersøgelser/behandlinger/operationer 20% rabat på røntgen, ultralydsskanning og MR-skanning Det er en forudsætning, at du henvender dig som selvbetaler og at Sygeforsikring Danmark yder tilskud til operationen, det vil sige ikke via sundhedsforsikring eller det udvidede frie sygehusvalg.

For at opnå rabatten, skal du selv gøre os opmærksom på, at du er medlem af Sygeforsikring Danmark og at de yder tilskud til operationen.

Ydelserne betales i vores reception efter endt behandling. Du har mulighed for at betale med kort, på giro eller via netbank.

Patienter skal fra 1. september 2013 have en diagnose eller videre udredningsplan indenfor en måned, når deres praktiserende læge henviser dem til et hospital. Hvis du er syg, og din læge henviser dig til et sygehus, har du ret til at blive udredt inden for 30 dage. Kan hjemsygehuset ikke overholde denne frist, skal regionen sørge for, at det kan foregå på et andet sygehus eller på et privathospital, som regionen har indgået aftale med.
Rettigheden skal sikre, at patienterne ikke risikerer at blive kastet rundt i sygehusvæsnet i månedsvis for at få foretaget mange forskellige undersøgelser.

Hvis det ikke er fagligt muligt at finde ud af, hvad du fejler inden for de 30 dage, er sygehuset forpligtiget til at udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Udvidet frit sygehusvalg for offentlige patienter
D. 1. januar 2013 blev der indført en differentieret behandlingsgaranti, som betyder, at patienter med alvorlige sygdomme har ret til udvidet frit sygehusvalg efter 1 måned, mens patienter med mindre alvorlige sygdomme kan gøre brug af retten efter 2 måneder (1 måned pr. 1. oktober 2016)

Det betyder, at du kan behandles på Adeas Hospitaler hvis

Ventetiden til behandling på det offentlige sygehus overstiger 2 måneder (1 måned pr. 1. oktober 2016)
Der foreligger en endelig diagnose (du er udredt)
Det drejer sig om en mindre alvorlig lidelse*
Der er indgået en aftale mellem Danske Regioner og det enkelte privathospital om den ønskede behandling

*Alvorlige lidelser har fortsat en ventetidsgaranti for behandling på 1 måned. Sundhedsministeren fastsætter kriterier for, hvad der er alvorlig og mindre alvorlige lidelse, og den endelige vurdering foretages af lægen på sygehuset.
Du skal være opmærksom på, at de 2 måneders ventetid beregnes som 60 dage fra den dato, hvor sygehuset i din bopælsregion modtager en henvisning fra din læge, og frem til den dato, hvor behandlingen kan starte.

Rettigheder ved ændring af operationsdato
Har du fået tilbudt en operationsdato, og sygehuset ændrer den, har du ret til at vælge at få foretaget operationen på et privat aftalehospital – uanset omfanget for udsættelsen.

Diagnostiske undersøgelser
Det udvidede frie sygehusvalg omfatter også diagnostiske undersøgelser som led i et forundersøgelsesforløb. Hvis du skal vente mere end 4 uger på en diagnostisk undersøgelse (fx MR-skanning), kan du vælge at få foretaget undersøgelsen på et privat aftalesygehus.

Diagnosen skal være klar
Sygehusene kan dog kun henvise dig, hvis og når din diagnose er tilstrækkelig klar til, at sygehuset kan vurdere, om privathospitalet kan foretage den nødvendige undersøgelse og behandling.

De fleste skal gennemgå en eller flere forundersøgelser, før de kan blive behandlet. I opgørelsen af den samlede tidsfrist på 8 uger medregnes ikke perioder, hvor du gennemgår et undersøgelsesforløb. Dog medregnes ventetid ud over 2 uger til hver enkelt undersøgelse.

Ventetid, som skyldes særlige forhold i forbindelse med dit helbred eller dit eget ønske om udsættelse, tæller heller ikke med ved opgørelsen af den samlede venteperiode.

På sundhed.dk kan du læse mere om det udvidede frie sygehusvalg og ret til hurtig udredning.

Hvis du har en privat sundhedsforsikring eller arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, kan du i tilfælde af sygdom eller skade komme til hurtig undersøgelse og behandling på Adeas Hospitaler, men husk at aftale det med dit forsikringsselskab.

Adeas Hospitaler samarbejder med flere danske forsikringsselskaber og en lang række internationale forsikringsselskaber. Det betyder, at du kan få hurtig behandling hvis du har en sundhedsforsikring.

Det er vigtigt, at du kontakter dit forsikringsselskab først, så du er sikker på, at de har givet accept til betaling af din behandling.

Hvis du har spørgsmål eller skal du have hjælp til skadeanmeldelsen kan du kontakte vores reception på tlf. 88 77 40 00.

Private patienter
Konsultationen betales i vores reception efter endt besøg hos speciallægen eller andre behandlinger.

Du har mulighed for at betale med kort, på girokort eller via netbank. I forbindelse med plastikkirurgiske indgreb skal betalingen dog være os i hænde senest 10 dage inden operationen.

Hvis du er forsikret gennem Sygeforsikringen Danmark, skal du selv sende fakturaen til Danmark. Vi har påført operations- og diagnosekode, og eventuelt indlæggelsesdage, som Sygeforsikringen Danmark foreskriver.

Forsikringspatienter

Betaling for undersøgelse og behandling ordnes internt mellem Adeas og dit forsikringsselskab. Når du har været til forundersøgelse og din behandlingsplan foreligger sender Adeas en anmodning til dit forsikringsselskab med henblik på godkendelse til behandling/operation. Det er dog vigtigt, at du også sikrer dig, at dit forsikringsselskab har godkendt din undersøgelse og behandling, ellers kan du risikere, at forsikringsselskabet viderefakturerer dig, hvis de ikke vil betale.

Offentlige patienter

Som offentlig patient behøver du ikke tænke på betalingen. Afregningen er udelukkende et mellemværende mellem Adeas og den region du bor i.

Du er velkommen til at følge patienten på mødedagen, men på operationsgangen og i opvågningen er der ikke adgang for pårørende. Det skyldes for operationsgangens vedkommende hygiejniske overvejelser og i opvågningen hensynet til patienterne, som vi tilstræber, skal have en så rolig og behagelig opvågning som muligt. Det bedste og mest behagelige for dig vil efter al sandsynlighed være at køre hjem i ventetiden. Vi vil kontakte dig så snart operationen er overstået.

Kommer du langvejs fra, er der et par alternativer: På Skodborg Spa og Fitness er der en dejlig café, hvor du kan købe en kop kaffe og et let måltid mad, eller du kan gå en tur i de naturskønne områder i skoven eller ved stranden. Fra kl. 12.30 vil patientstuen på vores sengeafsnit være klargjort, og du er da velkommen til at tilbringe ventetiden her med en kop kaffe, mens du evt. lytter til musik eller ser tv. Skodsborg Spa og Fitness råder over en dejlig spa, hvor der tilbydes massage og andre spabehandlinger. Pris og tidsbestilling foregår på www.skodsborg.dk

Besøgstider
Da alle vores patienter har eneværelse, kan du besøge din pårørende, når du ønsker det. Vær opmærksom på, at specielt formiddagene kan være travle med behandlinger, træning, stuegang etc. Der vil du blive bedt om at vente i dagligstuen. Om eftermiddagen er der en træningsseance af ca. 20 minutters varighed.

Telefoni
Du kan bruge mobiltelefon på hele hospitalet, men husk at udvise hensyn til andre patienter og deres pårørende.
Fastnettelefonen på sengestuen må gerne benyttes. Minuttaksten er tilsvarende hotelpriser.

Internet

Vores reception kan oplyse dig om login til vores trådløse netværk

Korrespondance fra Adeas får man i lægekontakt. Du vil modtage en mail med et link. Dette link skal aktiveres med NEM-ID,  hvorved korrespondancen fra os vises.

Du kan finde gratis parkering bag ved Adeas, hvor der er også mulighed for handikapparkering
Alternativt kan du bruge vores parkeringskælder – parkering er gratis den første time.

Se oversigtskort her.

Transport til Adeas, Skodsborg
Bus 388 kører direkte til døren, men du kan også tage bus 40E til Skodsborg Station og gå derfra. Skodsborg station ligger ca. 500 meter fra Adeas.
Der kører ikke S-toge til Skodsborg station, men du kan rejse med Kystbanen, der kører mellem København og Helsingør.

I bil
Vi anbefaler, at du bruger Google Maps for at finde den optimale bilrute til Skodsborg

Adeas Skodsborg
Skodsborg Strandvej 125A
2942 Skodsborg, Danmark

Transport til Adeas, Parken

Metro

Den nye Cityring har to stationer i 5-600 meters gåafstand fra Parken: Trianglen og Vibenshus Runddel. Mellem disse er Poul Hemmingsens Plads i ca. 1 km’s gåafstand.

Du kan også tage S-tog til Østerport, Nordhavn, Svanemøllen og Ryparken (gåafstand ca. 1,3-1,6 km). På Østerport kører der desuden regionaltog og metro, så du kan skifte og køre til Trianglen.

Yderligere information om togene findes på www.dsb.dk.

I bil
Vi anbefaler, at du bruger Google Maps for at finde den optimale bilrute til Parken.

Adeas Parken
Øster Allé 42, 3. sal
2100 København Ø, Danmark

Adeas Hospitaler


88 77 40 00

Adeas Hospitaler
88 77 40 00

Mandag – torsdag 08:00 – 17:00
Fredag kl. 08:00 – 15:00

Adeas Care
88 77 40 01

Døgnåbent

Plastikkirurgisk enhed
88 77 40 06

Mandag – fredag
kl. 9:00-12:00 + 12:30-15:00

Tværfaglig smerteklinik
88 77 40 02

Mandag – fredag
kl. 08:30 – 12:00

Sengeafsnit Parken
29 29 01 17

Mandag – torsdag
Døgnåbent
Fredag
kl. 7:00-15:00
I andre tidsrum henvises til Adeas Care.