Peter Gæde

dr.med., Overlæge, Speciallæge i Endokrinologi

Uddannelse
1990 : Lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns Universitet.
2006 : Speciallæge i intern medicin.
2010 : Speciallæge i endokrinologi.

Peter Gæde er speciallæge i intern medicin såvel som i endokrinologi. Udover sit arbejde ved Adeas, arbejder Peter som overlæge ved Slagelse Sygehus, hvor han primært behandler patienter med diabetes, stofskiftesygdomme og knogleskørhed.

Peter er forskningsansvarlig overlæge og lektor tilknyttet Syddansk Universitet. Han er en anerkendt forsker indenfor behandling af type 2 diabetes og holder som følge af dette flittigt foredrag i ind- og udland om dette emne. Eftersom behandling af overvægt er en vigtig del af behandlingen af type 2 diabetes, har Peter stor erfaring med dette.

I 2006 forsvarede Peter sin doktorafhandling om vigtigheden af en bred og intensiv behandling af risikofaktorer ved behandling af type 2 diabetes for at forebygge senkomplikationer. Hovedarbejdet fra denne doktordisputats er citeret mere end 5000 gange.

Indtil videre har en enkelt af hans ph.d. studerende forsvaret sin afhandling, og han er aktuelt hovedvejleder for tre andre ph.d. studerende og medvejleder på yderligere fire.

Peter har skrevet mere end 40 videnskabelige arbejder med hovedvægt på behandling af type 2 diabetes.

Videnskabelige artikler af Peter Gæde (udpluk)