Privat
Sygepleje

Kvalitet, fleksibilitet, omsorg og respekt

De fleste mennesker vil på et tidspunkt i deres liv, få behov for pleje og omsorg til sig selv eller en af deres kære. I den periode vil den hjælp der tilbydes, ikke altid være nok. Her kan Adeas Privat Sygepleje træde til, med hjælp fra fagligt dygtige, erfarne, og dedikerede sygeplejersker – som et supplement eller alternativ til eksisterende hjælp. Adeas Privat Sygepleje kan hjælpe dig og dine igennem sygdom og andre sundhedsmæssige udfordringer. Vi kommer til dig hvor og når behovet opstår og skræddersyer alle forløb. Du får altid din helt egen sygeplejerske som nærmeste kontakt og tovholder under hele dit forløb.

Privat sygepleje

Man behøver ikke være syg, for at have et behov for privat sygepleje. Har du brug for hjælp til at få hverdagen til at fungere, samvær ved måltidet, genoptræning efter indlæggelse, bevægelse og at komme lidt udenfor.
Så hjælper Adeas Privat Sygeleje dig med det hele. Vores dedikerede team af sygeplejersker yder omsorg og professionel sygepleje, hvor og når du har behovet. I og udenfor hjemmet, i hele Danmark og Europa.

Postoperativ sygepleje

Vi besøger dig samme dag du kommer hjem fra hospitalet. Vi tilser din ciktatrise, følger op på din smerteplan, sørger for at du har mad i køleskabet, renser, plejer og skifter din forbinding. Vi hjælper dig med råd og vejledningomkring mobilisering og smertebehandling. Vi fjerner sting/clips/agraffer, så du sparer en tidskrævende tur til hospitalet eller egen læge. Har du brug for, at vi er hos dig i de første døgn efter din operation så du ikke er alene, er dette også en mulighed.

Genoptræning i eget hjem

Som nyopereret kan man være i tvivl om, hvad man må når man kommer hjem. Det kan skabe usikkerhed at være alene. Adeas Privat sygepleje hjælper dig med bad og almindelig hygiejne. Råd og vejledning omking mad og evt. madlavning. Vi støtter dig i den genoptræningsplan du har med fra udskrivelsen, eller vi udarbejder en i tæt samarbejde med vores udekørende fysioterapeut. Du har desuden altid mulighed for, at komme i kontakt med din private sygeplejerske fra Adeas telefonisk, de timer du er alene.

Rehabilitering

Efter et længere sygdomsforløb og/eller operation, hjælper Adeas Privat Sygepleje dig, der måske har nedsat funktionsevne til at komme tilbage til et selvstændigt liv og en meningsfuld hverdag. Vi baserer vores rehabiliterende indsats på hele din livssituation. Sammen med dig, planlægger vi hvordan vi bedst muligt får dig derhen, hvor du gerne vil være. Vi igangsætter træning med fysioterapeut i eget hjem, daglig pleje, hjælp til indkøb, madlavning og andre praktiske opgaver. Vi sørger for, at etablere kontakt til og evt. hjælp fra kommunalt regi, eller vi kan være hos dig 24 timer i døgnet.

Sygeplejefaglig rejseledsager

Nogle patienter ønsker at modtage behandling i udlandet. Andre har behov for, at have en sygeplejerske med, når de skal besøge deres kære udenfor Danmark. Adeas Privat Syge-pleje er gerne behjælpelig med alt det praktiske i denne forbindelse, og vi følger dig hele vejen.

Terminal pleje

Adeas Privat sygepleje forestår palliativ og terminal pleje i eget hjem, i tæt samarbejde med de omsorgspersoner, der allerede har været inden over dit forløb. Vi overtager også gerne et allerede eksisterende forløb, og/eller finder relevant sundhedspersoner, som kan hjælpe og passe på dig. Vi vejleder og bistår ved indhentning af diverse erklæringer, dialog med forsikringsselskaber, præst, bedemand m.m.

Tæt samarbejde

Vi har et tæt samarbejde med dygtige fysioterapeuter, psykolger, smertelæger og finder frem til de ressourcepersoner du evt. vil få brug for på din sidste rejse. Med Adeas Privat Sygepleje får du din egen private sygeplejerske omkring dig,hvor og når du har brug for denne.

Kontakt os

Kontakt ledende sygeplejerske Johanne Sand for en uforpligtende samtale. Vi kommer også gerne hjem til dig, så vi sammen kan finde en løsning, der passer dig og dine behov.

Tlf.:  29 29 61 33 / care@Adeas.dk

Skriv til os

Adeas Privat Sygepleje kan hjælpe i dit private hjem, samt udenfor hjemmet

Udenfor dit hjem
· Være dit “talerør” ved indlæggelse
· Bringe, ledsage og repræsentere dig ifm. hospitalsophold, lægekonsultation,samtale, undersøgelse, behandling mv.
· Tryghedsbesøg
· Tryg udskrivelse fra hospital eller andet behandlingssted, herunder fx gøre dit hjem klar, hente, sørge for medicin, hjælpe på plads i hjemmet osv.
· Ledsagelse og evt. kørsel i hverdagen ved behov udenfor hjemmet, fx i forbindelse med træning, frisør, indkøb, sociale og kulturelle aktiviteter, gåture mv
· Rejseaktivitet med dig og evt. pårørende i og udenfor DK (efter særlig aftale)
· Pleje i forbindelse med dit arbejde eller andre professionelle aktiviteter

I dit hjem
· Støtte og omsorg i eget hjem
· Hjælp til og aflastning af pårørende
· Ved akut opstået sygdom
· Rehabilitering, rekreation, genoptræning
· Sårpleje
· Personlig pleje
· Kost- og væskeoptimering
· Psykisk omsorg og pleje
· Personlig pleje
· Kost- og væskeoptimering
· Psykisk omsorg og pleje
· Tryghedsbesøg
· Sundhedsfaglig torvholder og koordinator
· Terminal pleje

Vi passer på dig

Alexander Bech
Aftensygeplejerske

Emil jensen
Fysiotereapeut

Malene Hansen
Sygeplejerske

Vivi Stengaard-Bjerg
Sygeplejerske

Anne Ertner
Sygeplejerske

Sidsel Pedersen
Fysioterapeut

Susanne Mainz
Social- og sundhedsassistent

Gitte Grandahl
Social- og sundhedsassistent

Lone Buz Kristensen
Sygeplejerske

Eva Kliem
Sygeplejerske

Gitte Bech Grandahl
Social- og sundhedsassistent