Røntgenundersøgelser
uden ventetid

Røntgen

Hvad kan man se med røntgen?

En almindelig røntgenundersøgelse, som mange af os har prøvet, kan udføres på alle dele af kroppen, men er specielt velegnet til at vurdere brystkassen og skelettet. Ofte består undersøgelsen af flere enkeltoptagelser.

Hvad er røntgenstråler?

Røntgenstråler er elektromagnetiske bølger ligesom radiobølger og lys. Vi udsættes dagligt for stråling fra vores omgivelser. Det kaldes for baggrundsstråling. Baggrundsstråling kan komme fra jorden, verdensrummet, byggematerialer, luften og maden. Stråledosis måles i enheden mSv (milli Sievert). I Danmark ligger baggrundsstrålingen på ca. 3mSv. Vi kan sammenligne den dosis man får ved at få foretaget en undersøgelse af lunger og hjerte som svarende til 10 dages normal baggrundsstråling. 

Husk!

At fortælle personalet, hvis du er gravid.
At fortælle den læge, der henviser dig til en røntgenundersøgelse om eventuelle tidligere undersøgelser, måske kan den bruges frem for en ny. 

Forberedelse til røntgenundersøgelse

Der kræves ingen forberedelse forud for en røntgenundersøgelse.

Inden undersøgelsesstart skal du have en henvisning fra egen læge eller en speciallæge. Dette er et krav fra Sundhedsstyrelsen.

Skriftligt svar på undersøgelse foreligger efter cirka 4 hverdage. 

Vi tilbyder røntgen af

  • Brystkasse (hjerte-lunger)
  • Rygsøjlen
  • Skulder/albueled/over- og underarm/håndled/hænder
  • Bækken/hofteled/lår/knæ/underben/fodled/fødder

88 77 40 00
Mandag – torsdag kl. 08:00–16:00
Fredag kl. 08:00 – 15:00

Vi bliver hver dag udsat for baggrundsstråling fra omgivelserne – fra jorden, luften vi indånder, maden vi spiser og fra byggematerialer. Baggrundsstrålingen i Danmark er ca. 3 mSv om året. Hver røntgenundersøgelse giver os en lille yderligere stråledosis – der varierer fra få dages til få års naturlig baggrundsstråling. Mængden af stråling afhænger af undersøgelsestype.

Fordelen ved at få stillet en korrekt diagnose og dermed en rigtig behandling, vil være større end risikoen ved en røntgenundersøgelse. 

Da et foster er følsom overfor røntgenstråler er det vigtigt at få oplyst om en eventuel graviditet. Der tages specielle forholdsregler, når der laves røntgenundersøgelser tæt på livmoderen og personalet vil derfor spørge, om der er mulighed for, at du er gravid. 

Yngre mennesker der får foretaget en røntgenundersøgelse af den nederste del af maven, bækkenet, hofter eller lænden vil i det omfang, det er muligt, blive beskyttet med blyafdækning for at undgå bestråling af æggestokke og testikler. Der kan dog være undersøgelser, hvor blyafdækningen kan dække over vigtige informationer i billedet og derfor ikke kan anvendes. 

Vores patienter siger

Udtalelse her

Speciallæger

Peter Sand Myschetzky
Overlæge, Speciallæge i diagnostisk radiologi

Arne Nielsen
MR-radiograf