Skulder/albue-kirurgi

Skulder/albue-kirurgi uden ventetid

Smerter i skulder, stivhed, løshed og andre skulderskader kan meget ofte behandles med succes. Der kan være flere årsager til skuldergenerne, fx. mange års skulderbelastende arbejde, sportsskader, overbelastning, følger efter brud eller andre skader. Uanset kompleksiteten står vi klar til at hjælpe dig.

Hos Adeas bliver du undersøgt og behandlet af erfarne skulderkirurger. Vores skulderkirurger tilbyder en lang række undersøgelser og behandlinger. Vi kan med MR-skanning, røntgen, ultralydsskanning og kikkertundersøgelse hurtigt stille en præcis diagnose.

Hvis fysioterapi eller andre behandlingsmetoder ikke har tilstrækkelig effekt kan en operation ofte afhjælpe generne. Adeas’ specialister i skulderkirurgi anvender kun de bedste og mest moderne metoder.

 • Operation for falsk leddannelse i kraveben eller overarm
 • Operation for indeklemt sene i skulder
 • Kikkertoperation for ledskred i skulder
 • Operation for slidgigt i skulderhøjdeled
 • Rekonstruktion af ledbånd skulderhøjdeled
 • Reparation af rotatorsene i skulder
 • Operation for bicepssene og ledlæbeskader (SLAP)
 • Operation for frossen skulder
 • Operation for brækket kraveben
 • Operation for slidgigt i kugleleddet

Mere om skulderkirurgi

Frossen skulder (periarthrosis humeroscapularis).
Ved frossen skulder forstår man en lidelse i skulderens ledkapsel medførende bevægeindskrænkning og smerter i skulderregionen. Årsagen til frossen skulder er, i langt de fleste tilfælde ukendt, bortset fra de tilfælde hvor den følger efter f.eks. ledskred eller brud på skulderen. Den optræder gerne i 40-60 års alderen, lidt hyppigere hos kvinder end hos mænd og lidt hyppigere hos personer med sukkersyge eller stofskiftelidelse. Sygdomsprocessen er karakteriseret ved at ledkapslen langsomt “skrumper ind” og ved at der ikke produceres ledvæske.

Symptomer ved frossen skulder
Hyppigst begynder tilstanden med en langsomt tiltagende snigende smerte uden kendt årsag. I andre tilfælde starter det ret akut med svære smerter fra morgenstunden. Nogen tid efter at smerten er begyndt, begynder bevægelsen i skulderleddet at aftage. Ved det fuldt udviklede billede har man således konstant smerte i skulderen, ofte med udstråling ned i overarm. Desuden kan det være vanskeligt at føre hånden op til nakken, f.eks. vaske eller rede håret eller føre hånd til lænd, f.eks. ved påklædning eller toiletbesøg.

Undersøgelser
Ultralyd- eller MR-scanning kan vise fortykket sene og nedsat kapselvolume.


Forløb

Når tilstanden først er udviklet består den som regel uændret i en længere periode, der kan strække sig over 1-2 år. Mange bliver dog raske i løbet af 6 måneder, men det er desværre ikke muligt på forhånd at afgøre hvor længe tilstanden vil vare i det enkelte tilfælde. Efter en vis varighed aftager smerterne langsomt svarende til den langsomme debut af symptomerne og efterfølgende begynder bevægelsen i skulderleddet at blive bedre. For stort set alle gælder således at smerterne forsvinder og bevægelsen normaliseres.

Behandling
Hovedproblemet i den frosne skulder synes at være smerte. Så længe der er dominerende smerter vil bevægeligheden være nedsat. Behandlingen retter sig derfor primært mod smerterne.

Der er forsøgt mange behandlingsformer gennem tiderne, men ingen behandlingsform kan siges at helbrede tilstanden. Der er forskellige behandlingsformer som kan lindre:

 • Smertestillende medicin inklusiv smertestillende gigtmedicin. I nogle tilfælde kræver smerterne morfinpræparater i en kortere periode.
 • Behandling med binyrebarkhormon, enten som tabletbehandling eller som indsprøjtning direkte i leddet. I sidstnævnte tilfælde eventuelt suppleret med en større mængde lokalbedøvende væske. Ofte giver man 2-3 indsprøjtninger med 4-6 ugers mellemrum.
 • Fysioterapi i den akutte fase er ofte umulig at gennemføre pga. smerterne. Øvelsesbehandling kan udføres som lette aktive svingøvelser med nedhængende arm inden for smertegrænse. Egentlig aktiv genoptræning bør først påbegyndes når smerterne er i aftagen.

NB! Øvelser der provokerer smerte skal undgås.

Kikkertoperation for frossen skulder
Kikkertoperationen foregår ambulant i fuld bedøvelse gennem tre små huller. Ved operationen fjernes den irriterede slimhinde i selve skulderleddet og den sammentrukne kapsel løsnes med nogle små instrumenter. Desuden fjernes slimsækken under skulderbladshøjden og skulderbladsloftet jævnes ud. Til slut bevæges skulderen igennem så man kommer så langt ud i yderstillingerne man kan for at opnå normal bevægelighed.
I forbindelse med operationen bliver der ofte anlagt en blokade omkring et større nervebundt som skal give smertefrihed i 14-18 timer. På opvågningsstuen gives smertestillende medicin efter behov. Du vil få udleveret smertestillende medicin til de første par dage efter operationen, og kirurgen sørger for at der ligger recepter på smertestillende på apotekets server.

Efter operationen
Du vil blive informeret om operationens resultat og den efterfølgende plan af lægen, der opererede dig. Trådene skal fjernes på Kysthospitalet eller hos din egen læge efter 10-12 dage.
Du får tid med til et kontrolbesøg hos kirurgen ca. 6 uger efter operationen.

Forbinding
Hvis forbindingen er helt gennemsivet, skal den skiftes. Ellers må den sidde på i to dage, og derefter skal du tage den af. Er sårene tørre, behøver du ikke sætte ny forbinding på, men hvis det væsker fra sårene, skal forbindingen fornyes. Forbindingen er vandtæt, når den klæber godt til i kanten. Derfor må du tage brusebad, når du har lyst. Du må ikke gå i karbad eller svømmehal, før trådene er fjernet, og sårene er helet.

Genoptagelse af arbejde

Ved ikke skulderbelastende arbejde kan man som oftest genoptage arbejde efter 2-3 uger. Ved skulderbelastende arbejde må forventes 6-12 ugers sygemelding.

80-90 % får fuld bevægelighed uden smerter i løbet af 6-9 måneder efter operationen. Ved diabetes type 1 kan forløbet være mere langvarigt.

De smerter du har i skulderen, er typisk opstået efter et fald eller efter langvarig ensidig overbelastning af skulderen. Det bevirker, at en slimsæk under skulderbladshøjden bliver fortykket og giver irritation af styresenerne til overarmen. Hvis denne tilstand har varet længe, opstår der også knogleforandringer og forkalkninger. Disse forandringer forværrer den manglende plads under skuldehøjden, således at du får smerter, når du skal løfte i armen.

Som oftest behandler man først med fysioterapi og blokader, men hvis dette har manglende effekt, kan det være nødvendigt med en operation. Ved operationen fjernes slimsæk og evt. forkalkning, og knoglen glattes af under skulderhøjden, indtil der er ordentlige pladsforhold. Operationen foretages altid med kikkert og foregår ambulant (dagkirurgi), hvilket vil sige at du kommer hjem 1-2 timer efter operationen.

Operationen
Ved operationen føres en lille kikkert ind i skulderleddet, hvorved man kan konstatere, om der, bortset fra den manglende plads under skulderhøjden, er noget galt med skulderen. Den pladsgørende operation foregår ved, at man fra ydersiden af din skulder fører nogle instrumenter ind, som først fjerner slimsækken og derefter afglatter knoglen, indtil der er plads nok. Efterfølgende vil der blive lagt lokalbedøvelse ofte tilsat binyrebarkhormon.

I forbindelse med operationen bliver der ofte anlagt en blokade omkring en nerve eller et større nervebundt som skal give smertefrihed i 14-18 timer. På opvågningsstuen gives smertestillende medicin efter behov. Du vil få udleveret smertestillende medicin til de første par dage efter operationen, og kirurgen sørger for at der ligger recepter på smertestillende på apotekets server.

Efter operationen
Du vil blive informeret om operationens resultat og den efterfølgende plan af lægen, der opererede dig. Trådene skal fjernes på Kysthospitalet eller hos din egen læge efter 10-12 dage.

Du får tid med til et kontrolbesøg hos kirurgen ca. 6 uger efter operationen.

Forbinding
Hvis forbindingen er helt gennemsivet, skal den skiftes. Ellers må den sidde på i to dage, og derefter skal du tage den af. Er sårene tørre, behøver du ikke sætte ny forbinding på, men hvis det væsker fra sårene, skal forbindingen fornyes. Forbindingen er vandtæt, når den klæber godt til i kanten. Derfor må du tage brusebad, når du har lyst. Du må ikke gå i karbad eller svømmehal, før trådene er fjernet, og sårene er helet.

Genoptagelse af arbejde
Ved ikke skulderbelastende arbejde kan man som oftest genoptage arbejde efter 2-3 uger. Ved skulderbelastende arbejde må forventes 6-12 ugers sygemelding.

 

Ved en kikkertoperation (artroskopi) gennemser kirurgen dit skulderled for skader ved hjælp af et kikkertinstrument (artroskop). Hvad kan der gøres? Under operationen undersøger kirurgen, om der er afklemning af muskelsener, eller om der er skader på sener, ledbånd eller ledflader (brusk) i skulderen.

 • Er der dårlige pladsforhold med afklemning af sener i skulderen, kan der skabes bedre plads.
 • Er der større skader på sener eller ledbånd, vil kirurgen, hvis det er muligt, sy senerne eller fastgøre ledbåndene.
 • Hvis senerne skal sys, eller ledbåndene fastgøres, skal skulderen holdes i en armslynge i 3 til 6 uger afhængig af skadens omfang.
 • Er der løsrevne bruskstykker eller slimhinder, som kan give gener i skulderen, vil disse blive fjernet.

Hvordan foregår operationen? Operationslejet bliver indstillet, så du enten ligger på siden eller sidder halvvejs op under bedøvelsen. Ved kikkertundersøgelse under operation laves der 2-5 små snit (ca. 5-10 mm hver), hvor igennem kikkertinstrumenter indføres. 

Forbinding Efter operationen får du en forbinding over såret og bliver som oftest udstyret med en armslynge. 

Efter operationen Inden du går hjem, vil lægen, der har opereret, informere om resultatet samt planlægge den videre træning. 

Smertebehandling efter operationen I forbindelse med operationen bliver der ofte anlagt en blokade omkring en nerve eller et større nervebundt som skal give smertefrihed i 14-18 timer. På opvågningsstuen gives smertestillende medicin efter behov. Du vil få udleveret smertestillende medicin til de første par dage efter operationen, og kirurgen sørger for at der ligger recepter på smertestillende på apotekets server. Tråde skal fjernes 10-12 dage efter operationen på Kysthospitalet eller hos egen læge. Du får tid med til et kontrolbesøg hos kirurgen ca. 6 uger efter operationen. 

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg kommer hjem?

 • Forbindingen skal ikke skiftes de første 2 døgn, med mindre den bløder igennem eller bliver våd.
 • Du bør beskytte såret med plaster, så længe det væsker fra såret.
 • Du må tage brusebad 48 timer efter operationen, hvis sårene er tørre.
 • Efter badet tørres forsigtigt med et rent håndklæde. Et rent plaster sættes over.
 • Du må ikke gå i karbad, svømmehal eller havbad, før trådene er fjernet.
 • Vær opmærksom på at husdyr ikke må komme i nærheden af forbindingen, da bakterier fra disse kan overføres til såret og øge risikoen for betændelse.

Hvilke problemer kan forekomme? Det er normalt, at der efter operationen vil være smerter og hævelse i skulderen. Komplikationer ved kikkertoperationer er sjældne, men der er risiko for følgende:

 • Betændelse i skulderen (0,5%)
 • Manglende heling af påsyede sener eller fastgjort ledbånd
 • Bevægeindskrænkning i skulderen (< 5 %)

Sygemelding Hvis du har fysisk belastende arbejde, kan en sygemelding på op til 3 måneder være nødvendig. Det anbefales, at du diskuterer dette med kirurgen. Du skal dog regne med at være sygemeldt i minimum 1-2 uger. Bilkørsel Bilkørsel kan først tilrådes, når du uden problemer kan foretage undvigemanøvrer med rattet og evt. skifte gear uden smerter. Der går ofte 4-6 uger, før dette kan lade sig gøre. Forsikring Hvis der er tale om en akut skade, kan den være dækket af din private ulykkesforsikring. Søg hjælp til anmeldelse hos din forsikringsrådgiver

88 77 40 00
Mandag – torsdag kl. 08:00–16:00
Fredag kl. 08:00 – 15:00

Bestil tid til skulder/albue-kirurgi

Ring til os pr. telefon 88 77 40 00.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Vores patienter siger

Udtalelse her

Speciallæger