Per Leganger

Per Leganger Speciallæge i øre-, næse- og halskirurgi

Per Leganger Larsen blev
speciallæge i øre- næse- halssygdomme 1993 og overlæge i 1998.
Han har en bred uddannelse indenfor øre-, næse- bihule- og hoved- halskirurgi. Har subspecialiseret sig i funktionel kikkertvejledt bihulekirurgi og høreforbedrende indgreb.

Bihuler:
Har været med til at indføre (1989) og udbrede den funktionelle kikkertvejledte bihulekirurgi i Danmark og
afholdt det første kursus i Danmark i mikroskopisk- og kikkertvejledt bihulekirurgi maj 1993.

Udfører kombineret kikkert- og computervejledt bihulekirurgi og har siden 2008 også foretaget kikkertvejledt ballonudvidelse af bihulernes afløb.

Har modtaget Europæisk Rhinologisk Selskabs pris for bedste basalforskning og været formand for Dansk Rhinologisk Selskab (næse- bihulelægerne i Danmark) fra 2002-2008.

Ører:
Arbejder særligt med lukning af huller i trommehinden og udskiftning af stigbøjlen men udfører også operation på de øvrige øreknogler og har siden 2013 udført kikkertvejledt ballonudvidelse af det eustachiske rør.

Per Larsen har udviklet den såkaldte ”knapteknik” (In-lay On-lay) til lukning af huller i trommehinden.
Operationen kan da oftest foregå gennem øregangen, uden at håret barberes af og uden at mellemøret fyldes op med materiale til at holde den nye trommehinde på plads.

Har været konsulent for høreforbedrende operation (specielt udskiftning af stigbøjlen) ved Aleris Frogner Oslo i en årrække, samt på Grønland.

Alle bihule- og øreoperationer kan tilbydes ved Adeas Privathospital.

Diverse:
Har deltaget i speciallægeuddannelsen af øre- næse- halslæger i Danmark.

Deltager løbende som underviser ved internationalt hoved- hals-, næse – bihule- og ørekirurgisk kursus.

 

Er forfatter til 85 videnskabelige artikler og bogkapitler, hvoraf de fleste omhandler næse- bihuler og mellemører.

 

Referencer
Bihuler

Larsen P.L.
Manual til kursus i endonasal endoskopisk og eller mikroskopisk
sinuskirurgi.

Eget forlag, 1. udgave 1993.

Larsen P.L.
Bihulebetændelse.
Hvorfor opstår bihulebetændelse, hvordan stilles diagnosen og
hvordan er behandlingen?

Helse, no. 10, oktober 2000.

 

Ører

In-lay On-lay Tympanoplasty.
Techniques with Cartilage-Perichondrium
Composite Island Graft.
Kapitel 24, side 365-375.
I; Tos M.; Cartilage Tympanoplasty. Classification of Methods- Techniques and results.
Thieme 2009.

 

Wanscher JH, Larsen PL, Gaihede M,
Glad H.
Ballondilatation af det eustakiske rør – nyt i Danmark.
Ugeskrift. Læger, 2014;176:V65979 

Nue-Møller M, Wanscher J, Larsen P.
Ballondilatation af det eustakiske rør er ny behandling til kronisk otitis media.
Ugeskrift. Læger, 2014;176:V08130511