Øre-, næse-
& halskirurgi

Øre-, næse- & halskirurgi uden ventetid

Øre-næse-halskirurgi er det lægefaglige speciale, der varetager behandlingen af sygdomme i ører, næse, bihuler, mundhule, svælg og hals. Til disse sygdomme hører blandt andet infektioner, følger efter infektioner, polypper, cyster, funktionelle lidelser, stemmeproblemer samt høre-problemer. Patienter med øre-næse-halslidelser er på grund af sygdommen ofte plaget af smerter, gener fra nedsættelse af sansefunktionerne (hørelse, lugtesans, smagssans) eller funktionsforstyrrelser (dårlig stemmekvalitet, nedsat luftpassage gennem næsen, snorken). Uanset symptomernes karakter er det vigtigt, at blive undersøgt grundigt og den korrekte behandling iværksættes.

Hos Adeas kan vi tilbyde diagnosticering af en lang række sygdomme og langt de fleste kan vi behandle her på stedet. Øvrige kan vi sørge for at hjælpe videre til den bedst mulige behandling et andet sted.

 • Bihuleoperation
 • Næseoperation af skæv næseskillevæg
 • Fjernelse af polypper i næsesvælg
 • Stemmeforbedrende operation
 • Operation af større spytkirtler
 • Ilægning af dræn i trommehinde
 • Opbygning af høreknoglekæde (ossikuloplastik)
 • Lukning af hul på i trommehinde (myringoplastik/tympanoplastik)
 • Fjernelse af mandler
 • Høreprøve

Bihuleoperation

Bihulerne er luftfyldte hulrum i kranie-knoglerne som omgiver næsehulen. De benævnes pandehulerne, kæbehulerne, forreste og bageste sibensceller og kilebenshulen. Bihulerne er klædt af slimhinde og forbundet med næsehulen via små åbninger, som sikrer udluftning samt slimtransport. Næsens og bihulernes funktion er blandt andet, at bidrage med opvarmning og fugtning af indåndingsluften samt resonans. 

Betændelse i bihulerne

Bihulebetændelse er kendetegnet ved betændelse af slimhinden i næse og bihuler. Afhængig af symptomernes varighed inddeles tilstanden i en akut og en kronisk form. Akut bihulebetændelse skyldes oftest infektion med virus. Udover forkølelses-symptomer som næsetæthed og øget næsesekret, er hovedpine og trykken i ansigtet samt nedsat lugtesans og eventuel feber almindeligt. Symptomerne bedres som regel uden specifik behandling. Næsespray som Zymelin og Otrivin kan afhjælpe. I få procent inficeres bihulerne af bakterier, hvilket typisk resulterer i mere udtalte symptomer. I disse tilfælde er antibiotikabehandling samt steroid næsespray ofte nødvendigt, og drænering af kæbebihulerne kan blive aktuelt.

Ved kronisk bihulebetændelse er symptomerne af mere langvarig karakter, og forløber typisk over måneder til år. Tilstanden er forholdsvis udbredt i befolkningen, med en forekomst på cirka 10%. Typiske symptomer er tæt næse, øget sekret fra næsen, tryk/pres i ansigtet, særligt over pande- og kæbehuler og mellem øjnene, samt nedsat eller ændret lugtesans. Pga. kronisk betændelse af slimhinderne blokeres bihulernes naturlige åbninger let, med risiko for bakterieinfektion og forværring af symptomerne. Nogle typer kronisk bihulebetændelse domineres af næsepolypper, hvilket er slimhindeudposninger/fortykkelser udgående fra bihulerne. Polypperne kan mere eller mindre blokere næsehulerne, og de primære symptomer er derfor tæt næse, sekret fra næsen og nedsat lugtesans.

Kronisk bihulebetændelse har mange forskellige årsager: kronisk bakterieinfektion, allergi, ubalancer i immunforsvaret, hormonelle forhold og medikamenter. Desuden kan forstørrede næsemuslinger og en skæv næseskillevæg disponere, ligesom en tandinfektion kan forplante sig til bihulerne. I mange tilfælde kan der imidlertid ikke påvises specifikke årsager.

Undersøgelse af bihulerne

Vi foretager en nøje kortlægning af dine symptomer samt mulige disponerende faktorer, herunder allergi. Øre-næse-halsundersøgelsen indebærer blandt andet en kikkertundersøgelse af næsehulerne, eventuelt suppleret med blodprøver, allergitests og en CT-skanning af bihulerne. På baggrund af dette udarbejder vi en behandlingsplan og hvis denne indebærer en operation, informeres du nøje om typen af indgreb samt eventuelle risici og komplikationer forbundet med indgrebet. Der aftales et tidspunkt for operation, afhængig af dine ønsker.

Behandling af kronisk bihulebetændelse

Behandlingssucces afhænger i høj grad af, at diagnosen stilles korrekt og den rigtige behandling iværksættes. Overordnet kan behandlingen inddeles i en medicinsk og en kirurgisk behandling. Formålet med begge behandlinger er at reducere graden af hævelse og betændelse af slimhinderne i næse og bihuler samt genetablere afløbene fra bihulerne til næsehulen.

Medicinsk behandling

Den medicinske behandling indebærer steroidholdig næsespray (binyrebarkhormon), saltvandsskylninger af næsehulerne og i visse tilfælde antibiotikabehandling og steroidbehandling (binyrebarkhormon) på tabletform. Desuden kan allergimedicin samt forebyggende tiltag i nærmiljøet være relevant. Mange opnår tilstrækkelig symptomlindring på den medicinske behandling alene.

Bihuleoperation

Dersom man ikke opnår tilstrækkelig effekt af den medicinske behandling, kan en bihuleoperation blive nødvendig. Operationen udføres i fuld narkose og foregår via næseborene, uden at efterlade synlige ar. Ved hjælp af kikkerter og specialinstrumenter åbnes og udvides afløbene fra de forreste bihuler. En sådan genetablering af afløbene skal sikre, at slim og sekret igen får frit afløb. Hvis der samtidig er forekomst af næsepolypper, fjernes disse også. Operationen varer cirka halvanden time og foregår ambulant, hvilket betyder at patienten udskrives samme dag, efter 2-3 timer.

Operation af skæv næseskillevæg (septum deviation)

Skævhed i næseskillevæggen kan være årsag til nedsat luftpassage eller forårsage tæthed i næsen. Måske er kun den ene side af næsen påvirket, men er næseskillevæggen S-formet, hvilket ofte er tilfældet, er der gener i begge sider af næsen. Ud over de umiddelbare gener og ubehag, der er ved at være tæt i næsen, kan tætheden også være medårsag til følgesymptomer som tørhed i munden og svælget, snorken og bihuleproblemer.

Skævhed af næseskillevæggen er næsten altid forårsaget af traumer mod næsen, der skyldes ydre påvirkning som f.eks. slag eller fald. Mange patienter kan dog ikke nødvendigvis erindre en konkret begivenhed, hvor traumet er kommet.

Behandling: Skævhed af næseskillevæggen udbedres ved et operativt indgreb, der kaldes en septumplastik. Operationen foregår gennem det ene næsebor. Der laves et lille snit i slimhinden på næseskillevæggen, hvor slimhinden løsnes fra den del af næseskillevæggen, som rettes. Derefter fjernes eller rettes de skæve dele. Så genplaceres slimhinden og snittes syes og næsen stabiliseres med vattamponer i begge sider af næsen. Operationen foregår i fuld narkose og da den foregår ambulant, udskrives patienten samme dag, efter 2-3 timer.

Tilføj din overskrift her

Tilføj din overskrift her

Polypper i næsen

Hvad er polypper i næsesvælget?

Næsepolypper er udvækster eller udposninger af slimhinden i næsen. Man antager, at årsagen til, at der udvikles sådanne polypper er vedvarende betændelse eller irritation af slimhinden. Dette er grunden til, at denne tilstand hyppigst ses hos personer med tæthed i næsen som følge af allergi. Man kan imidlertid også udvikle næsepolypper efter almindelige infektioner med bakterier eller virus, men dette er mere sjældent. Næsepolypper er næsten aldrig ondartede.

Hvordan diagnosticeres tilstanden?

Eventuelle polypper vil føre til, at der bliver snæver passage i næsen. Konstant næsetæthed bliver et problem, også uden forkølelse og specielle allergiperioder. Man bliver afhængig af at trække vejret gennem munden, stemmen forandres og man generes ofte af snorken og dårlig nattesøvn. Endvidere vil lugtesansen blive dårlig, og forandringer i slimhinden medfører øget slimudskillelse fra næsen.

Ved at undersøge din næse med en “kikkert” vil lægen ofte kunne se polypperne som gråblege og glinsende udbulinger i næsehulen. Der kan være flere af dem og de findes ofte på begge sider i næsen.

Hvordan behandles næsepolypper?

Når der først har dannet sig sådanne polypper, kommer man som regel ikke udenom en kirurgisk fjernelse af dem. Operationen foregår i fuld bedøvelse og du skal være indlagt til dagen efter.

Operation af stemmebånd

Operation på stemmebåndet kaldes også direkte laryngoskopi, som er en kikkertundersøgelse i struben.

Kikkertundersøgelsen i struben udføres ved symptomer som

 • Hæshed eller stemmeproblemer
 • Smerter i hals evt. med udstråling til øret
 • Fremmedlegeme-fornemmelse i halsen
 • Dårlig ånde
 • Hoste og vejrtrækningsbesvær

Eller hvis man ved spejlundersøgelse eller et fiberskop har set uregelmæssighed eller hævelse i struben/svælget kan det være nødvendigt, at foretage en kikkertundersøgelse af struben i narkose.

Lukning af hul på trommehinden

Myringoplastik – tympanoplastik

Et hul i trommehinden kan forårsage, at du hører dårligere og har perioder med flåd fra øret. Derfor tilråder vi, at du får lukket dette hul ved en operation for at forebygge komplikationer på længere sigt.

Når hullet i trommehinden er lukket, vil din hørelse sikkert blive bedre og sandsynligvis også normal, ligesom du slipper for generende flåd fra øret.

En forudsætning for at opnå disse forbedringer er dog, at det eustakiske rør, der forbinder næsesvælg-rummet med mellemøret, fungerer som det skal.

Har du haft problemer med øret i forbindelse med svømning eller brug af høreapparat, vil operationen også bidrage til at løse dem.

Tilføj din overskrift her

Tilføj din overskrift her

Fjernelse af mandler (Tonsillektomi)

Mandlerne er placeret bagtil i munden på overgangen til svælget omgivet af det som man kalder forreste og bageste ganebue. De kan være varierende i form og størrelse og er ofte lidt uregelmæssige med furer og såkaldte krypter. Mandlerne består af såkaldt lymfatisk væv, som blandt andet er med til at danne antistoffer mod bakterier og virus. Lymfatisk væv er som anført en del af kroppens immunforsvar, men lymfevæv kan også i sig selv blive involveret i infektioner. Når der er betændelse i mandlerne, taler man om halsbetændelse – en infektion som både kan skyldes virus og bakterier. Ved den akutte halsbetændelse er det kun den bakterielle type, man kan behandle med antibiotika.

Hvorfor egentlig fjerne mandlerne? Mandlerne kan blive så store, at de påvirker vejrtrækningen. Søvnen kan ledsages af kraftig snorken eventuelt med vejrtrækningspauser, dårlig søvnkvalitet og ledsagende træthed. Store mandler er specielt noget man ser i børneårene og man må endelig ikke tro, at blot fordi man er træt – så skyldes det, at man har store mandler. Store mandler kan udover vejrtrækningsbesvær og snorken medføre spisevanskeligheder og give anledning til påvirket, “kartoffelpræget” tale.

Som tidligere bemærket er mandlerne med til at bekæmpe infektioner, men de kan selv blive involveret i infektioner. En grund til at fjerne mandlerne er således tilbagevendende, akutte febrile, halsbetændelser. En anden infektionstype er den såkaldte halsbyld, som ligeledes kan være baggrund for operation. Kronisk halsbesvær, kronisk betændelse i mandlerne, “propper” i mandlerne er mere usikre og relative indikationer for at fjerne mandlerne. Alle øre-næse-halslæger vil i disse situationer være tilbageholdende med at anbefale operation. Mistanke om kræft i mandlerne er heldigvis en sjælden årsag til operation.

Fjernelse af mandlerne, hvordan foregår det? Fjernelse af mandlerne foretages i fuld bedøvelse, det vil sige, at man sover under hele operationen. Du vil minimum være indlagt i 6 timer efter operationen.

Forundersøgelse 1000
Kontrol 500
Speciallægeerklæring 6.000
Second opinion 2.500

Tillæg ved skift fra lokal til fuld bedøvelse 3.000
Tillæg for 1 døgns indlæggelse 3.000

Undersøgelse af øret med mikroskop 1.700
Undersøgelse af halsen med skop 2.000
Bedøvelse af næsen med tamponade 1.900
Undersøgelse af næse og bihuler med skop 1.900
Høreprøve 900

Polypfjernelse i næse (hos voksne) Fuld bedøvelse Indlagt 12.000
Bihuleoperation Fuld bedøvelse Indlagt 26.000
Korrektion af næseskillevæg Fuld bedøvelse Indlagt 18.500
Operation for muslingeben i næsen (konkotomi) Fuld bedøvelse Indlagt 18.500

Fjernelse af mandler (børn over 10 år og voksne) Fuld bedøvelse Indlagt 17.000
Operation for forstørret struma Fuld bedøvelse Indlagt 43.000
Strubeoperation (fjernelse af polypper, cyster, lammelse af stemmebånd) Fuld bedøvelse Ambulant 18.500
Stemmeforbedrende operation Fuld Ambulant 18.500

Indlæggelse af dræn (2 ører) Fuld bedøvelse Ambulant 7.500
Lukning af hul i trommehinde (myringoplastik) Fuld bedøvelse Ambulant 22.500
Operation for kronisk mellemørebetændelse (Tympanoplastik) Fuld bedøvelse Ambulant 23.500
Lukning af hul i trommehinde og opbygning af øreknoglekæde Fuld bedøvelse Ambulant 26.000
Korrektion af stritører Fuld bedøvelse Ambulant 18.000

Sådan booker du

Du booker din behandling enten ved at udfylde formularen eller ringe til os på tlf. 88 77 40 00.

Skriv til os

88 77 40 00
Mandag – torsdag
kl. 08:00–17:00
Fredag kl. 08:00-15:00

Speciallæger

Nicolas Lyneborg
Overlæge, speciallæge i øre-, næse- og halskirurgi

Per Leganger
Speciallæge i øre- næse- halskirurgi