Skulderkirurgi

Driller skulderen?

 

Skulderkirurgi uden ventetid


Skulderkirurgi

Smerter i skulder, stivhed, løshed og andre skulderskader kan meget ofte behandles med succes. Der kan være flere årsager til skuldergenerne, fx. mange års skulderbelastende arbejde, sportsskader, overbelastning, følger efter brud eller andre skader. Uanset kompleksiteten står vi klar til at hjælpe dig.

Hos Adeas bliver du undersøgt og behandlet af erfarne skulderkirurger. Vores skulderkirurger tilbyder en lang række undersøgelser og behandlinger. Vi kan med MR-skanning, røntgen, ultralydsskanning og kikkertundersøgelse hurtigt stille en præcis diagnose.

Hvis fysioterapi eller andre behandlingsmetoder ikke har tilstrækkelig effekt kan en operation ofte afhjælpe generne. Adeas' specialister i skulderkirurgi anvender kun de bedste og mest moderne metoder.

Mere om skulderkirurgi

1Kikkertoperation i skulderen (artroskopi)
Ved en kikkertoperation (artroskopi) gennemser kirurgen dit skulderled for skader ved hjælp af et kikkertinstrument (artroskop).

Hvad kan der gøres?
Under operationen undersøger kirurgen, om der er afklemning af muskelsener, eller om der er skader på sener, ledbånd eller ledflader (brusk) i skulderen.

 • Er der dårlige pladsforhold med afklemning af sener i skulderen, kan der skabes bedre plads.
 • Er der større skader på sener eller ledbånd, vil kirurgen, hvis det er muligt, sy senerne eller fastgøre ledbåndene.
 • Hvis senerne skal sys, eller ledbåndene fastgøres, skal skulderen holdes i en armslynge i 3 til 6 uger afhængig af skadens omfang.
 • Er der løsrevne bruskstykker eller slimhinder, som kan give gener i skulderen, vil disse blive fjernet.
Hvordan foregår operationen?
Operationslejet bliver indstillet, så du enten ligger på siden eller sidder halvvejs op under bedøvelsen. Ved kikkertundersøgelse under operation laves der 2-5 små snit (ca. 5-10 mm hver), hvor igennem kikkertinstrumenter indføres.

Forbinding
Efter operationen får du en forbinding over såret og bliver som oftest udstyret med en armslynge.

Efter operationen
Inden du går hjem, vil lægen, der har opereret, informere om resultatet samt planlægge den videre træning.

Smertebehandling efter operationen
I forbindelse med operationen bliver der ofte anlagt en blokade omkring en nerve eller et større nervebundt som skal give smertefrihed i 14-18 timer. På opvågningsstuen gives smertestillende medicin efter behov. Du vil få udleveret smertestillende medicin til de første par dage efter operationen, og kirurgen sørger for at der ligger recepter på smertestillende på apotekets server.

Tråde skal fjernes 10-12 dage efter operationen på Kysthospitalet eller hos egen læge.

Du får tid med til et kontrolbesøg hos kirurgen ca. 6 uger efter operationen.

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg kommer hjem?

 • Forbindingen skal ikke skiftes de første 2 døgn, med mindre den bløder igennem eller bliver våd.
 • Du bør beskytte såret med plaster, så længe det væsker fra såret.
 • Du må tage brusebad 48 timer efter operationen, hvis sårene er tørre.
 • Efter badet tørres forsigtigt med et rent håndklæde. Et rent plaster sættes over.
 • Du må ikke gå i karbad, svømmehal eller havbad, før trådene er fjernet.
 • Vær opmærksom på at husdyr ikke må komme i nærheden af forbindingen, da bakterier fra disse kan overføres til såret og øge risikoen for betændelse.
Hvilke problemer kan forekomme?
Det er normalt, at der efter operationen vil være smerter og hævelse i skulderen.

Komplikationer ved kikkertoperationer er sjældne, men der er risiko for følgende:

 • Betændelse i skulderen (0,5%)
 • Manglende heling af påsyede sener eller fastgjort ledbånd
 • Bevægeindskrænkning i skulderen (< 5 %)
Sygemelding
Hvis du har fysisk belastende arbejde, kan en sygemelding på op til 3 måneder være nødvendig. Det anbefales, at du diskuterer dette med kirurgen. Du skal dog regne med at være sygemeldt i minimum 1-2 uger.

Bilkørsel
Bilkørsel kan først tilrådes, når du uden problemer kan foretage undvigemanøvrer med rattet og evt. skifte gear uden smerter. Der går ofte 4-6 uger, før dette kan lade sig gøre.

Forsikring
Hvis der er tale om en akut skade, kan den være dækket af din private ulykkesforsikring. Søg hjælp til anmeldelse hos din forsikringsrådgiver
2Indeklemningssyndrom
De smerter du har i skulderen, er typisk opstået efter et fald eller efter langvarig ensidig overbelastning af skulderen. Det bevirker, at en slimsæk under skulderbladshøjden bliver fortykket og giver irritation af styresenerne til overarmen. Hvis denne tilstand har varet længe, opstår der også knogleforandringer og forkalkninger. Disse forandringer forværrer den manglende plads under skuldehøjden, således at du får smerter, når du skal løfte i armen.

Som oftest behandler man først med fysioterapi og blokader, men hvis dette har manglende effekt, kan det være nødvendigt med en operation. Ved operationen fjernes slimsæk og evt. forkalkning, og knoglen glattes af under skulderhøjden, indtil der er ordentlige pladsforhold. Operationen foretages altid med kikkert og foregår ambulant (dagkirurgi), hvilket vil sige at du kommer hjem 1-2 timer efter operationen.

Operationen
Ved operationen føres en lille kikkert ind i skulderleddet, hvorved man kan konstatere, om der, bortset fra den manglende plads under skulderhøjden, er noget galt med skulderen. Den pladsgørende operation foregår ved, at man fra ydersiden af din skulder fører nogle instrumenter ind, som først fjerner slimsækken og derefter afglatter knoglen, indtil der er plads nok. Efterfølgende vil der blive lagt lokalbedøvelse ofte tilsat binyrebarkhormon.

I forbindelse med operationen bliver der ofte anlagt en blokade omkring en nerve eller et større nervebundt som skal give smertefrihed i 14-18 timer. På opvågningsstuen gives smertestillende medicin efter behov. Du vil få udleveret smertestillende medicin til de første par dage efter operationen, og kirurgen sørger for at der ligger recepter på smertestillende på apotekets server.

Efter operationen
Du vil blive informeret om operationens resultat og den efterfølgende plan af lægen, der opererede dig. Trådene skal fjernes på Kysthospitalet eller hos din egen læge efter 10-12 dage.

Du får tid med til et kontrolbesøg hos kirurgen ca. 6 uger efter operationen.

Forbinding
Hvis forbindingen er helt gennemsivet, skal den skiftes. Ellers må den sidde på i to dage, og derefter skal du tage den af. Er sårene tørre, behøver du ikke sætte ny forbinding på, men hvis det væsker fra sårene, skal forbindingen fornyes. Forbindingen er vandtæt, når den klæber godt til i kanten. Derfor må du tage brusebad, når du har lyst. Du må ikke gå i karbad eller svømmehal, før trådene er fjernet, og sårene er helet.

Genoptagelse af arbejde
Ved ikke skulderbelastende arbejde kan man som oftest genoptage arbejde efter 2-3 uger. Ved skulderbelastende arbejde må forventes 6-12 ugers sygemelding.
3Frossen skulder
Frossen skulder (periarthrosis humeroscapularis).
Ved frossen skulder forstår man en lidelse i skulderens ledkapsel medførende bevægeindskrænkning og smerter i skulderregionen. Årsagen til frossen skulder er, i langt de fleste tilfælde ukendt, bortset fra de tilfælde hvor den følger efter f.eks. ledskred eller brud på skulderen. Den optræder gerne i 40-60 års alderen, lidt hyppigere hos kvinder end hos mænd og lidt hyppigere hos personer med sukkersyge eller stofskiftelidelse. Sygdomsprocessen er karakteriseret ved at ledkapslen langsomt “skrumper ind” og ved at der ikke produceres ledvæske.

Symptomer ved frossen skulder
Hyppigst begynder tilstanden med en langsomt tiltagende snigende smerte uden kendt årsag. I andre tilfælde starter det ret akut med svære smerter fra morgenstunden. Nogen tid efter at smerten er begyndt, begynder bevægelsen i skulderleddet at aftage. Ved det fuldt udviklede billede har man således konstant smerte i skulderen, ofte med udstråling ned i overarm. Desuden kan det være vanskeligt at føre hånden op til nakken, f.eks. vaske eller rede håret eller føre hånd til lænd, f.eks. ved påklædning eller toiletbesøg.

Undersøgelser
Ultralyd- eller MR-scanning kan vise fortykket sene og nedsat kapselvolume.

Forløb
Når tilstanden først er udviklet består den som regel uændret i en længere periode, der kan strække sig over 1-2 år. Mange bliver dog raske i løbet af 6 måneder, men det er desværre ikke muligt på forhånd at afgøre hvor længe tilstanden vil vare i det enkelte tilfælde. Efter en vis varighed aftager smerterne langsomt svarende til den langsomme debut af symptomerne og efterfølgende begynder bevægelsen i skulderleddet at blive bedre. For stort set alle gælder således at smerterne forsvinder og bevægelsen normaliseres.

Behandling
Hovedproblemet i den frosne skulder synes at være smerte. Så længe der er dominerende smerter vil bevægeligheden være nedsat. Behandlingen retter sig derfor primært mod smerterne.

Der er forsøgt mange behandlingsformer gennem tiderne, men ingen behandlingsform kan siges at helbrede tilstanden. Der er forskellige behandlingsformer som kan lindre:

 • Smertestillende medicin inklusiv smertestillende gigtmedicin. I nogle tilfælde kræver smerterne morfinpræparater i en kortere periode.
 • Behandling med binyrebarkhormon, enten som tabletbehandling eller som indsprøjtning direkte i leddet. I sidstnævnte tilfælde eventuelt suppleret med en større mængde lokalbedøvende væske. Ofte giver man 2-3 indsprøjtninger med 4-6 ugers mellemrum.
 • Fysioterapi i den akutte fase er ofte umulig at gennemføre pga. smerterne. Øvelsesbehandling kan udføres som lette aktive svingøvelser med nedhængende arm inden for smertegrænse. Egentlig aktiv genoptræning bør først påbegyndes når smerterne er i aftagen.
NB! Øvelser der provokerer smerte skal undgås.

I de tilfælde hvor smerterne ikke kan lindres, eller hvor stivheden ikke giver sig over længere tid, er en kikkertoperation en god mulighed.

Kikkertoperation for frossen skulder

Kikkertoperationen foregår ambulant i fuld bedøvelse gennem tre små huller. Ved operationen fjernes den irriterede slimhinde i selve skulderleddet og den sammentrukne kapsel løsnes med nogle små instrumenter. Desuden fjernes slimsækken under skulderbladshøjden og skulderbladsloftet jævnes ud. Til slut bevæges skulderen igennem så man kommer så langt ud i yderstillingerne man kan for at opnå normal bevægelighed.
I forbindelse med operationen bliver der ofte anlagt en blokade omkring et større nervebundt som skal give smertefrihed i 14-18 timer. På opvågningsstuen gives smertestillende medicin efter behov. Du vil få udleveret smertestillende medicin til de første par dage efter operationen, og kirurgen sørger for at der ligger recepter på smertestillende på apotekets server.

Efter operationen
Du vil blive informeret om operationens resultat og den efterfølgende plan af lægen, der opererede dig. Trådene skal fjernes på Kysthospitalet eller hos din egen læge efter 10-12 dage.
Du får tid med til et kontrolbesøg hos kirurgen ca. 6 uger efter operationen.

Forbinding
Hvis forbindingen er helt gennemsivet, skal den skiftes. Ellers må den sidde på i to dage, og derefter skal du tage den af. Er sårene tørre, behøver du ikke sætte ny forbinding på, men hvis det væsker fra sårene, skal forbindingen fornyes. Forbindingen er vandtæt, når den klæber godt til i kanten. Derfor må du tage brusebad, når du har lyst. Du må ikke gå i karbad eller svømmehal, før trådene er fjernet, og sårene er helet.

Genoptagelse af arbejde
Ved ikke skulderbelastende arbejde kan man som oftest genoptage arbejde efter 2-3 uger. Ved skulderbelastende arbejde må forventes 6-12 ugers sygemelding.

80-90 % får fuld bevægelighed uden smerter i løbet af 6-9 måneder efter operationen. Ved diabetes type 1 kan forløbet være mere langvarigt.

Skriv til os88 77 40 00

Mandag - torsdag
kl. 08:00-17:00
Fredag kl. 08:00-15:00

Facebook

Følg os på Facebook.

Instagram

Ses vi på Instagram?

Ortopædkirurgisk team

Dick Hansen

Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi


Frank Odgaard

Medejer, overlæge og speciallæge i ortopædkirurgi


Kim Hansen

Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi


Klaus Bak

Medejer, overlæge og speciallæge i ortopædkirurgi


Kurt Skovgaard

Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi


Lars Emil Jensen

Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi


Lisbeth B. Hansen

Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi


Michael Skettrup

Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi


Nikolaj Winther

Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi


Rasmus Wejnold Rasmussen

Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi


Thomas Lind

Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi


Ulrik Kragegaard Knudsen

Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi


Patientudtalelser

 • Mogens Nielsen
  God tid til hver eneste patient

  Adeas får mine bedste anbefalinger. Der gik kun 27 timer fra min kone og jeg forlod hjemme til vi trådte ind i huset igen - nu med to krykker!
  Erfaren kirurg og personale på OP, der kunne tage det slidte knæ ud og sætte protesen ind på halvanden time! Forrygende sygeplejersker og plejepersonale, der nok havde travlt men gav sig god tid til hver eneste patient. Når man trykkede på hjælp, kom de inden for 60 sekunder.
  Veltilrettelagt smertebehandling, der også rækker, efter at jeg er kommet hjem. Tilbage er kun at følge det træningsprogram, som fyssen har lagt. Og det kan kun gå for langsomt, for jeg skal også have skiftet det andet gamle knæ ud med en protese. Det er virkeligt fagre nye veden.....
  Mogens Nielsen
 • Mette Christensen
  Dygtige ansatte, super service og dejlige omgivelser

  Jeg blev opereret i min skulder, hvor jeg fik sat en sene ind fra mit baglår for 4 måneder siden. Jeg havde opgivet, at skulderen nogensinde blev god igen. Men takket være en super dygtig læge Klaus Bak, min egen stædighed og en dygtig fys, er jeg nu tilbage på jobbet og kører ambulance uden gener fra skulderen, svømmer nemt 2.000 meter igen og smiler til livet ? Kan kun anbefale Adeas for meget dygtige ansatte, super service og dejlige omgivelser. TAK for Jer ?
  Mette Christensen
 • Allan Grates
  Was treated and catered to on a high professional level

  I had a full knee replacement here. Was treated and catered to on a high professional level. A highly clean facility.
  Allan Grates
  Ortopædkirurgi
 • Anders Philipsen
  Nærmest en fornøjelse at blive behandlet

  Skulderproblemer er ofte komplicerede at behandle, og især kan resultatet være svært at forudsige. Min skuldermanchet var røget helt af og lå krøllet sammen inde under skulderbladet. Speciallæge Klaus bak er velkendt som en af vores bedste skulderlæger i landet. Ikke bare teknisk, men også til at tage hånd om alt det, der er væsentligt omkring operation eller ikke-operation. Klaus sætter sig i dit sted. forklarer hvad man har brug for at vide for at tage en beslutning sammen med ham om behandling.

  Når behandlingen - i mit tilfælde en operation med ny fastgøring af skulder-manchet-senen (Rotatorcuffen) – så gennemføres, er det trygt, man føler at man er med i processen, der bruges ikke floskler, og ikke mindst er der både orienteret omkring efterbehandlingen og f.eks. smerterne tages alvorligt med anlæggelse af blokade, med mulighed for at få denne gentaget.

  Selvom skulderoperationer har ry for at være meget smertefulde i efterforløbet, så var der ingen ubehagelige overraskelser efter operationen.

  Jeg kan varmt anbefale Klaus Bak og Adeas, uanset om man kan bruge frit sygehusvalg ved ventetids-garantien, via forsikringsselskab eller selv kan betale.
  Anders Philipsen
  Ortopædkirurgi
 • Helle Beyer-Lassen
  Empati, smil og hjælpsomhed er det man møder hos alle

  Super oplevelse - kunne næsten ikke gå da jeg kom ind. Gik ud uden problemer dagen efter ovenpå vellykket operation. Meget professionelt personale både læger og sygeplejersker.

  Empati, smil og hjælpsomhed er det man møder hos alle.
  Helle Beyer-Lassen
  Ortopædkirurgi
 • Britta Greve
  Jeg er så taknemlig fordi jeg fik lov til at opleve denne service

  Fantastisk hospital. Jeg er lige blevet opereret i venstre skulder af læge Frank Odgaard, sikken en skøn professionel behandling både før og efter, og sygeplejerske Eva, som var det mest venlige og smilende høflige og rare menneske, lige efter operation sørgede for kaffe noget at spise, og dagen efter ringede og spurgte hvordan man havde det.

  Jeg er så taknemlig fordi jeg fik lov til at opleve denne service. Tusind tak til jer alle.
  Britta Greve
  Ortopædkirurgi
 • Rasmus Ohrt
  Alt personale var flinke både før og efter min operation i skulderen

  Super professionel behandling hos Klaus Bak! Alt personale var flinke både før og efter min operation i skulderen!
  Adeas kan klart anbefales!!!
  Rasmus Ohrt
  Ortopædkirurgi
 • Bente B. Vinter
  Kompetent personale, dygtig kirurg, flotte omgivelser, dejlig atmosfære

  Et meget kompetent personale, dygtig kirurg, flotte omgivelser, dejlig atmosfære.
  Jeg valgte Adeas under det udvidede frie sygehusvalg, fordi det offentlige sygehuse ikke kunne tilbyde mig en operation indenfor behandlingsgarantien på 30 dage. Det vil jeg ikke betænke mig på at gøre, hvis det bliver nødvendigt igen en anden gang.
  Bente B. Vinter
  Ortopædkirurgi
 • Jane Munch
  Dygtige læger, sødt og omsorgsfuldt personale, god information før og efter

  Efter et noget kikset udredningsforløb på Bispebjerg, fik min søn endelig muligheden for at benytte udvidet frit sygehusvalg grundet manglende overholdelse af behandlingsgarantien (og med 2 aflyste operationer på Hvidovre).

  En simpel kikkertoperation af knæet - henvendelse i fredags - forundersøgelse mandag og operation i dag onsdag - mindre end én uge om noget som Bispebjerg og Hvidovre var 6 måneder om.
  Så nu er der igen håb om at sønnike kan genoptage sin sport på eliteplan.

  Vil ikke tøve med at anbefale Frank Odgaard (der i øvrigt for 2 år siden lavede samme operation (fjernelse af plica i det andet knæ) med super resultat.

  Dygtige læger, sødt og omsorgsfuldt personale, god information før og efter - kan kun give de bedste anbefalinger til Adeas. Tak for jer.
  Jane Munch
  Ortopædkirurgi
 • Malene Bøgelund
  Livskvaliteten er vendt tilbage efter 2 år med konstante smerter

  En stor ros til Klaus Bak og hans team for at skabe stor tryghed og tillid på Adeas Skodsborg.

  Efter 2 knæoperationen, som blev udført i andet regi uden at blive smertefri efter en ulykke tilbage i marts 2016, blev jeg henvist til Klaus Bak.

  Fra første konsultation var Klaus klar i mælet om han ikke kunne love mig 100% at blive smertefri, men han vil gerne ser om der noget han kunne gøre.

  Her 8 uger efter er jeg som godt som smertefri - livskvaliteten er vendt tilbage efter 2 år hvor der har været kontant smerter i knæet. Bare at nå til at blive genoptrænet med en effekt er så vildt.

  Fra første telefonsamtale med sekretæren til det sidste farvel efter 6 ugers kontrollen har jeg kun mødt et højt fagligt niveau hos alle medarbejdere på Kysthospitaler Skodsborg.
  Malene Bøgelund
  Or
 • Randi Cederquist
  Dygtig, lyttende og troværdig og ikke mindst ærlig

  Jeg har været igennem et langt forløb med min højre uundværlige skulder. Den har været frossen. Men tøede ikke op ordentligt. Efter det frysende forløb kom jeg i hænderne på en usympatisk ortopædkirurg, der uden ret meget omsvøb anså mig som hysterisk, og ublu fortalte, at blandt andet operation ikke var en løsning, nogensinde. Desværre stagnerede optøningen.
  Efter mange afklarende undersøgelser efter 2 år i smerter, fik jeg muligheden for at vælge privat behandling pga ventetid. Da jeg så Adeas på listen, var jeg ikke i tvivl.
  Og da jeg mødte Klaus Bak, var jeg endelig tryg.
  Han er dygtig, lyttende og troværdig og ikke mindst ærlig.

  Operation. God information før og efter. Sympatisk personale. God behandling.
  Blev scannet for 2 år siden. Det var også en god oplevelse. Derfor vendte jeg tilbage.
  Randi Cederquist
  Ortopædkirurgi
 • Helen Rosted Falkenberg
  Tak for hjælpen!

  Efter et år med et knæ/ben der blev ved at gøre ondt, et forsøg med blokade hjalp i en kort periode men ingen fysisk aktivitet uden smerte. Jeg blev anbefalet Klaus Bak og tog en forundersøgelse og en god snak.

  Var bekymret da mange fortalte skræmmehistorier om at det ikke ville blive bedre efter en kikkert operation. Klaus var kompetent og beroligede mig - forklarede om minimal risiko og store chancer for bedring og mulighed for at komme tilbage til træning. Jeg tog imod og fik det ordnet 23/11. Rigtig god oplevelse med søde mennesker hele vejen rundt. Startede genoptræning i januar og kan allerede nu - efter ca. 3 måneder både løbe og træne uden smerter! Er SÅ glad for jeg fik det gjort!
  Helen Rosted Falkenberg
  Ortopædkirurgi
 • Stephanie Haut

  Lægen var yderst kompetent og samtidig fokuseret på, at jeg skulle forstå og informeres

  Efter at have haft en skadet skulder i ¾ år valgte jeg Adeas for et videre forløb. Jeg havde tidligere fået foretaget en ultralydsscanning, der ifølge lægen, som udførte ultralydsscanningen, intet viste. Næste mulighed var en MR scanning. På Adeas fik jeg en tid indenfor 10 dage hos en ortopædkirurg med speciale i skuldre.

  Jeg blev taget godt imod af en meget venlig og tillidsvækkende læge. Han kiggede på min tidligere ultralydsscanning, undersøgte min skulder og kunne så fortælle mig, at det hele faktisk stod i svaret fra ultralyden. Han kunne forklare alle mine smerter og viste mig udførligt på en model af en skulder, hvad det var for en skade, og hvorfor jeg havde smerter. Han brugte meget tid på at informere mig. Han anbefalede mig at få den trænet op og kunne online vise mig, hvilket træningsprogram han ville anbefale mig.

  Lægen var yderst kompetent og samtidig fokuseret på, at jeg skulle forstå og informeres. Han var meget behagelig og gik kun frem i forklaringen, når han kunne mærke, at jeg forstod. Der var ingen stress og jag, og jeg gik derfra med en klar forståelse af skaden, og hvorfor jeg får ondt.

  Jeg vil ikke tøve med at vælge Adeas en anden gang
  Stephanie Haut
  Idrætsskader
 • Gitte Poulsen

  Kompetente, engagerede medarbejdere med fuldt fokus på mig og min hofte

  Jeg var så priviligeret, at jeg på grund af ventetidsgaranti fik frit-valg til min hofteoperation. Jeg valgte Adeas, og det har jeg ikke fortrudt.

  Jeg har udelukkende mødt kompetente, engagerede medarbejdere hvor der har været fuld fokus på mig og min hofte. Der hviler en fantastik ro over stedet, mit værelse var dejligt, og mad, pleje og omsorg er helt i top.

  Stort tak til alle, og en speciel tak til de som håndterede mit blackout på min første gåtur, så jeg på intet tidspunkt følte mig prisgivet.

  Nu er jeg vel hjemme igen, og klar til at komme videre med min nye hofte.
  Gitte Poulsen
  Hofteoperation