Tværfaglig
smerteklinik

Hjælp til lindring af kroniske smertetilstande – uden ventetid

På Adeas Tværfaglige Smerteklinik vil du blive mødt af et engageret team, bestående af smertelæge, smertesygeplejerske,  fysioterapeut, psykolog samt socialrådgiver.

Tværfaglige smerteklinik i København

Vi behandler patienter med kroniske ikke-maligne smerter. Vi modtager patienter til ambulant vurdering og behandling. Årsagerne til de kroniske smerter kan blandt andet være fibromyalgi, følger efter piskesmæld, ledsmerter, rygsmerter med udstråling eller en type smerte, hvor anden behandling har vist sig ikke at kunne helbrede tilstanden.

Vi hjælper også med udtrapning af morfin samt morfinlignende stoffer og kan også støtte dig i opstart af anden medicinsk behandling, hvis det vurderes relevant.

En kronisk smertetilstand kan medføre problemstillinger indenfor et eller flere livsområder og behandlingen på Tværfaglig Smerteklinik Adeas tilrettelægges på baggrund af dine behov og muligheder. Behandlingen er individuel og helhedsorienteret.

Du er, som patient, altid i centrum og vi ønsker at gøre vores til, at du opnår den bedst mulige grad af lindring, livskvalitet og rehabilitering. 

Vi har ingen ventetid og vi bestræber os på at møde dig i nærvær samt give dig den bedst kvalificerede og veldokumenterede behandling.

Bliv patient på vores smerteklinik

Du har ret til at blive behandlet gratis på Adeas tværfaglige smerteklinik, hvis ikke du kan blive behandlet på en offentlig smerteklinik senest 4 uger efter din henvisning er accepteret.  

Det er din egen læge, der skal vurdere om du kan blive henvist til behandling på en Tværfaglig Smerteklinik. Når din egen læge har skrevet en henvisning vil den blive sendt til en offentlig smerteklinik. Her gennemgår man alle henvisninger. Bliver din henvisning accepteret oprettes du i systemet og får en tid til første konsultation. Hvis der er mere end 4 ugers ventetid, svarende til ventetidsgarantien, har du ret til at blive henvist til en privat tværfaglig smerteklinik, som har aftale med Danske Regioner. Dine rettigheder vil fremgå af det brev du modtager med indkaldelsen.

Vælger du Adeas Tværfaglige Smerteklinik modtager vi din henvisning og umiddelbart herefter vil du få et opkald fra os, så vi sammen kan planlægge tider til de indledende vurderinger hos læge, sygeplejerske, fysioterapeut, socialrådgiver og psykolog.

Forløbsbeskrivelse og behandlingsmoduler

Alle behandlingsforløb er individuelle og din behandlingsplan gennemgås hos lægen ved den første konsultation. Behandlingsplanen bliver tilrettelagt på baggrund af de indledende vurderinger

  • Medicinsk modul ved læge og sygeplejerske. Indeholder medicin afprøvning og justering.  Vi følger op på ændringer i medicin og du har mulighed for at ringe til smertesygeplejersken. Imellem 1-7 konsultationer
  • Medicin aftrapningsmodul ved læge og sygeplejerske. Ofte er det morfinlignende stoffer der er behov for at aftrappe. Vi laver en individuel plan og følger op på denne. Vi støtter dig under udtrapningen. Imellem 1-10 konsultationer
  • Fysioterapeutisk modul. Imellem 1-7 konsultationer med fysioterapeut. Med henblik på øget styrke, hjemmetrænings programmer, støtte til intelligent bevægelse og sunde forflytnings teknikker. Fysioterapeuten underviser i åndedrætsteknikker, oftest på hold
  • Psykologisk modul, imellem 1-6 konsultationer. Accept, mestring, ressourceforvaltning og støtte til tilværelsen med den kroniske smertetilstand.
  • Socialt modul, imellem 1-6 konsultationer. Med henblik på sociale, arbejdsmæssige og øvrige sociale forhold, f.eks. jobafklaringsforløb hvor socialrådgiveren kan vejlede dig i dine rettigheder og forpligtigelser

Er du offentlig patient foregår behandlingen helt indenfor de rammer, som Danske Regioner har fastlagt for behandlingen.

Du er også meget velkommen som selvbetaler.
Som selvbetaler tilrettelægges dit forløb i samarbejde med dig, med afsæt i vores kliniske vurdering