Tværfaglig
smerteklinik

Vi kan hjælpe dig med lindring af din kroniske smertetilstand – uden ventetid

På adeas Tværfaglige Smerteklinik vil du blive mødt af et engageret team, bestående af smertelæge, smertesygeplejerske,  fysioterapeut,  psykolog samt  socialrådgiver.

Vores tværfaglige smerteklinik

Vi behandler patienter med kroniske ikke-maligne smerter. Vi modtager patienter til ambulant vurdering og behandling. Årsagerne til de kroniske smerter kan blandt andet være fibromyalgi, følger efter piskesmæld, ledsmerter, rygsmerter med udstråling eller en type smerte, hvor anden behandling ikke har kunne helbrede tilstanden.

Vi hjælper også med udtrapning af morfin og støtter dig i en opstart af anden medicinsk behandling.

En kroniske smertetilstand kan medføre problemstillinger indenfor et eller flere livsområder og behandlingen på Tværfaglig Smerteklinik adeas tilrettelægges derfor på baggrund af dine behov og muligheder. Behandlingen er individuel og helhedsorienteret

Du er, som patient, altid i centrum og vi ønsker at gøre vores til at du opnår den bedst mulige grad af lindring, livskvalitet og rehabilitering. 

Vi har ingen ventetid og vi bestræber os på at møde dig i nærvær samt give dig den bedst kvalificerede og veldokumenterede behandling

Behandlingsmoduler

  • Medicinsk modul ved læge og sygeplejerske. Indeholder medicin afprøvning og justering.  Vi følger op på ændringer i medicin og du har mulighed for at ringe til smertesygeplejersken. Op til 7 konsultationer
  • Medicin aftrapningsmodul ved læge og sygeplejerske. Ofte er det morfinlignende stoffer der er behov for at aftrappe. Vi laver en individuel plan og følger op på denne. Vi støtter dig under udtrapningen. Op til 10 konsultationer
  • Fysioterapeutisk modul. Op til 7 konsultationer med fysioterapeut. Med henblik på øget styrke, hjemmetrænings programmer, støtte til intelligent bevægelse og sunde forflytnings teknikker. Fysioterapeuten underviser i åndedrætsteknikker, oftest på hold
  • Psykologisk modul, op til 6 samtaler. Accept, mestring, ressourceforvaltning og støtte til tilværelsen med den kroniske smertetilstand.
  • Socialt modul, op til 6 samtaler. Med henblik på sociale, arbejdsmæssige og øvrige sociale forhold, f.eks. jobafklaringsforløb hvor socialrådgiveren kan vejlede dig i dine rettigheder og forpligtigelser
  • Mindfulness forløb, forløb af 8 ugers varighed med fremmøde 1 gang om ugen.

Alle behandlingsforløb er individuelle og din behandlingsplan gennemgås hos lægen ved den første konsultation. Behandlingsplanen bliver tilrettelagt på baggrund af de indledende vurderinger

Hvis du er offentlig patient foregår behandlingen indenfor de rammer, som Danske Regioner har fastlagt for behandlingen og dit forløb vil blive afsluttet indenfor ca. 6 måneder

Sådan bliver du patient hos os

Du har ret til at blive behandlet gratis hos adeas, hvis ikke du kan blive behandlet på en offentlig smerteklinik senest 4 uger efter din henvisning er accepteret  

Du er også velkommen som selvbetaler

Forløbsbeskrivelse af tværfaglig smertebehandling på Adeas

Det er din egen læge, der skal vurdere om du kan blive henvist til behandling på en Tværfaglig Smerteklinik. Når din egen læge har skrevet en henvisning vil den blive sendt til en offentlig smerteklinik. Her gennemgår man alle henvisninger. Bliver din henvisning accepteret oprettes du i systemet og får en tid til første konsultation. Hvis der er mere end 4 ugers ventetid, svarende til ventetidsgarantien, har du ret til at blive henvist til en privat tværfaglig smerteklinik, som har aftale med Danske Regioner. Dine rettigheder vil fremgå af det brev du modtager med indkaldelsen

Vælger du adeas Tværfaglige Smerteklinik modtager vi din henvisning og umiddelbart herefter vil du få et opkald fra os så vi sammen kan planlægge tider til de indledende vurderinger hos læge, sygeplejerske, fysioterapeut, socialrådgiver og psykolog.