Tværfaglig
smerteklinik

Vi kan hjælpe – uden ventetid

Vores tværfaglige smerteklinik er sammensat af smertelæge, sygeplejerske, fysioterapeut, psykolog, socialrådgiver og lægesekretær, der koordinerer det samlede forløb. 

Vores tværfaglige smerteklinik

Vi modtager patienter med kroniske smerter til ambulant vurdering og behandling. Behandlingen er individuel og helhedsorienteret og tilrettelægges på baggrund af de fysiske, psykologiske og sociale forhold, der påvirkes af smertetilstanden. Du er, som patient, altid i centrum med henblik på, at opnå den bedst mulige grad af lindring, livskvalitet og rehabilitering. 

Behandlingsmoduler

  • Medicinsk modul
  • Fysioterapeutisk modul
  • Psykologisk modul af kortere eller længere varighed
  • Socialt modul
  • Tværfaglig smerteskole
  • Mindfulness forløb

Sådan kan du blive henvist til behandling hos os

Du har ret til at blive behandlet gratis hos Adeas, hvis du ikke kan blive behandlet på en offentlig smerteklinik inden for 4 uger efter henvisning fra din egen læge. Du er også velkommen via en sundhedsforsikring eller som selvbetaler.