Tværfaglig
smerteklinik

Vi kan hjælpe – uden ventetid

Vores tværfaglige smerteklinik er sammensat af smertelæge, sygeplejerske, fysioterapeut, psykolog, socialrådgiver og lægesekretær, der koordinerer det samlede forløb. 

Vores tværfaglige smerteklinik

Vi modtager patienter med kroniske smerter til ambulant vurdering og behandling. Behandlingen er individuel og helhedsorienteret og tilrettelægges på baggrund af de fysiske, psykologiske og sociale forhold, der påvirkes af smertetilstanden. Du er, som patient, altid i centrum med henblik på, at opnå den bedst mulige grad af lindring, livskvalitet og rehabilitering. 

Behandlingsmoduler

 • Medicinsk modul
 • Fysioterapeutisk modul
 • Psykologisk modul af kortere eller længere varighed
 • Socialt modul
 • Tværfaglig smerteskole
 • Mindfulness forløb

Sådan kan du blive henvist til behandling hos os

Du har ret til at blive behandlet gratis hos Adeas, hvis du ikke kan blive behandlet på en offentlig smerteklinik inden for 4 uger efter henvisning fra din egen læge. Du er også velkommen via en sundhedsforsikring eller som selvbetaler.

Kroniske smerter

Alle typer af smerter kan anskues ud fra en biologisk, psykologisk og social synsvinkel. Det betyder, at smerter måske skal behandles både fysisk, dvs. med fx medicin, fysioterapi mv., psykologisk samt ved hjælp af vejledning fra socialrådgiver.

Kroniske smerter, herunder rygsmerter, nervesmerter, følger efter piskesmældsskade, fibromyalgi er langvarige smertetilstande, i værste fald livsvarige, deraf betegnelsen kroniske smerter.

Her hjælper medicin sjældent alene og i bedste fald giver den kun nogen lindring. Det er typisk ved sådanne tilstande, at den tværfaglige behandling spiller en stor rolle.

Tilværelsen med kroniske smerter

At leve med kroniske smerter er en stor belastning, og der kan være flere forskellige følelsesmæssige og mellemmenneskelige problemstillinger knyttet til en kronisk smertetilstand. Oplevelser af uvished, hjælpeløshed, tab og afmagt er tæt knyttet til kroniske smertetilstande, og disse oplevelser kan føre til følelser som sorg, angst, depressiv stemning, vrede og lav selvfølelse.

Forholdet til andre mennesker bliver også ofte belastet. Det kan være, at man føler sig svigtet, ikke forstået eller ligefrem mistænkeliggjort i familien såvel som på arbejdspladsen. Inaktivitet og isolation er ligeledes typiske reaktioner på den kroniske smertetilstand.

Kroniske smerter vil ofte betyde, at erhvervsevnen begrænses eller måske må opgives. Dette kan give sociale og økonomiske problemer. Bl.a. derfor har vi en socialrådgiver tilknyttet Smerteklinikken.

Jo længere et smerteproblem har varet, jo værre risikerer det at blive. Behandlingsmæssigt skal der ofte sættes ind flere steder samtidig, så flest mulige af de smerteopretholdende mekanismer afbrydes. Dette er ideen med tværfaglig behandling.

Skriv til os

Vi hjælper dig

Maria Elling
Fakturering Smerteklinikken

Astrid Lindekær
Overlæge, speciallæge i anæstesiologi og smertelæge

Henrik Meleschko
Psykolog

Nadia Maria Kringelbach Buemann
Smertesygeplejerske, master i smertevidenskab

Emma Cramer
Receptionist

Tobias Ammitzbøll
Fysioterapeut Smerteklinikken

Vores patienter siger

Mit fantastiske forløb på Adeas Skodsborg!

Inden mit forløb, havde jeg været sygemeldt i 5 år pga. en ødelagt ryg og derfor havde jeg en masse smerter.

Startede i en medicin-udtrapning i samarbejde med smertelægen. I løbet af kun 1/2 år var jeg ude af mit store morfin-forbrug
og siden har mine smerter været til at leve med og livet er begyndt at være skønt at leve igen.

Så jeg kan kun anbefale en tværfaglig smertebehandling på Adeas Skodsborg.

Henriette V.
Tværfaglig smertebehandling

Behandlingsforløb

Smertebehandling

Alle behandlinger er individuelle. Et gennemsnitligt behandlingsforløb varer ca.½ – 1 år, men det kan variere betydeligt. Behandlingen er som regel tværfaglig og tilrettelægges på baggrund af de fysiske, psykologiske og sociale forhold, der er påvirket af smertetilstanden.

Behandlingsmål

Målet for behandlingen er, at forbedre din livskvalitet ved at:

 • Dæmpe smerterne så meget som muligt
 • Give dig en forståelse for smertetilstanden og de udfordringer, der følger med langvarige smerter
 • Hjælpe med til at leve så aktivt som muligt
 • Undgå sygeliggørelse af smertetilstanden
 • Støtte til at smertetilstanden ikke dominerer din dagligdag
Når du bliver indkaldt

Først kommer du til en indledende visitationssamtale med lægen hvor der normalt også fortages en fysisk undersøgelse.

Sammen vurderer I om behandlingen skal være tværfaglig (læge, sygeplejerske, psykolog, fysioterapeut og eller socialrådgiver) eller monofaglig (udelukkende læge og sygeplejerske)

Skriv til os

Vi hjælper dig

Maria Elling
Fakturering Smerteklinikken

Astrid Lindekær
Overlæge, speciallæge i anæstesiologi og smertelæge

Henrik Meleschko
Psykolog

Nadia Maria Kringelbach Buemann
Smertesygeplejerske, master i smertevidenskab

Emma Cramer
Receptionist

Tobias Ammitzbøll
Fysioterapeut Smerteklinikken

Vores patienter siger

Mit fantastiske forløb på Adeas Skodsborg!

Inden mit forløb, havde jeg været sygemeldt i 5 år pga. en ødelagt ryg og derfor havde jeg en masse smerter.

Startede i en medicin-udtrapning i samarbejde med smertelægen. I løbet af kun 1/2 år var jeg ude af mit store morfin-forbrug og siden har mine smerter været til at leve med og livet er begyndt at være skønt at leve igen.

Så jeg kan kun anbefale en tværfaglig smertebehandling på Adeas Skodsborg.

Henriette V.
Patient – Tværfaglig smertebehandling

Smerteskolen

Smerteskole er et behandlingsforløb, der foregår i grupper med 8-10 deltagere. Smerteskolen indeholder undervisning i og samtaler om den kroniske smertetilstand med henblik på bedre at kunne håndtere livet med smerter. Smerteskolen strækker sig over ca. 7 uger med 1 ugentligt møde. En af gangene inviterer vi din nærmeste pårørende med.

Smerteskolen er tværfaglig. Undervisningen foretages af samtlige faggrupper; sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut og læge.

Formålet med Smerteskolen er at
 • Give dig viden om kroniske smerter
 • Du sammen med andre kroniske smertepatienter får mulighed for at udveksle erfaringer og oplevelser om livet med kroniske smerter
 • Erfaringsudveksling mellem deltagerne. Der vil desuden være små enkelte hjemmeøvelser imellem møderne.

Oplæggene og samtalerne omfatter relevante områder indenfor smertefysiologi, lægemidlers virkning og bivirkninger, principper for fysisk aktivering og træning, psykologiske aspekter af kroniske smerter, uhensigtsmæssige og hensigtsmæssig smertehåndtering og mål for fremtiden.

I forløbet er der en eftermiddag, hvor du kan invitere en eller flere pårørende med. Mødet vil give de pårørende et indblik i, hvad det vil sige at leve med kroniske smerter. Der vil blive mulighed for sammen med andre patienter og deres pårørende at diskutere og udveksle erfaringer om det at være pårørende og det at være smertepatient.

Skriv til os

Vi hjælper dig

Maria Elling
Fakturering Smerteklinikken

Astrid Lindekær
Overlæge, speciallæge i anæstesiologi og smertelæge

Henrik Meleschko
Psykolog

Nadia Maria Kringelbach Buemann
Smertesygeplejerske, master i smertevidenskab

Emma Cramer
Receptionist

Tobias Ammitzbøll
Fysioterapeut Smerteklinikken

Vores patienter siger

Mit fantastiske forløb på Adeas Skodsborg!

Inden mit forløb, havde jeg været sygemeldt i 5 år pga. en ødelagt ryg og derfor havde jeg en masse smerter.

Startede i en medicin-udtrapning i samarbejde med smertelægen. I løbet af kun 1/2 år var jeg ude af mit store morfin-forbrug
og siden har mine smerter været til at leve med og livet er begyndt at være skønt at leve igen.

Så jeg kan kun anbefale en tværfaglig smertebehandling på Adeas Skodsborg.

Henriette V.
Tværfaglig smertebehandling

Mindfulness

Hvad er mindfulness?

Mindfulness er bevidst og fuldt nærvær; At kigge op på skyernes formationer og bevægelser eller en stjernehimmel. At dufte til en rose. At kigge ud over havet. Smagen af de første jordbær. Det er stilhed og nærvær. Når vi ikke er opmærksomme, når sindet er overladt til sig selv, er der en strøm af tanker, der som regel er rettet mod fortiden, planlægning eller bekymringer om fremtiden. Vi øver os i at registrere tankerne og lade dem passere.

Vi øver os i at være til stede i det nu, der er. Mindfulness er træning i at have opmærksomhed på det, der sker lige nu. Observerende og ikke dømmende overfor sig selv. Det vil sige, ikke at forholde sig til, om det er godt eller skidt. Rigtig eller forkert. Mindfulness er en øvelse i accept af det, der er og en øvelse i at slippe kontrollen. 

Mindfulness og smerter

På Smerteklinikken tilbyder vi et 8-ugers Mindfulness-forløb.

Mindfulness kan være et kraftfuldt værktøj til at kontrollere dine reaktioner på smertetilstanden, og det kan bidrage til, at smerterne ikke dominerer i samme omfang, igennem fokus på krop, tanker følelser og naturligvis åndedræt.

Smerter kan blive til lidelse med vedvarende bekymringer og opmærksomhed på de begrænsninger som tilstanden medfører, der kan resultere i, at tilstanden intensiveres og humøret påvirkes. Det kan hurtigt blive en ond spiral. I mindfulness praktiseres anerkendelse af livsomstændigheder, som man ikke kan kontrollere hvilket også er en måde at tage kontrol over dit eget liv. At forholde sig til nærværende livsomstændigheder og med afsæt heri, finde en måde at vise dig selv egenomsorg på.

Skriv til os

Vi hjælper dig

Maria Elling
Fakturering Smerteklinikken

Astrid Lindekær
Overlæge, speciallæge i anæstesiologi og smertelæge

Henrik Meleschko
Psykolog

Nadia Maria Kringelbach Buemann
Smertesygeplejerske, master i smertevidenskab

Emma Cramer
Receptionist

Tobias Ammitzbøll
Fysioterapeut Smerteklinikken

Vores patienter siger

Mit fantastiske forløb på Adeas Skodsborg!

Inden mit forløb, havde jeg været sygemeldt i 5 år pga. en ødelagt ryg og derfor havde jeg en masse smerter.

Startede i en medicin-udtrapning i samarbejde med smertelægen. I løbet af kun 1/2 år var jeg ude af mit store morfin-forbrug
og siden har mine smerter været til at leve med og livet er begyndt at være skønt at leve igen.

Så jeg kan kun anbefale en tværfaglig smertebehandling på Adeas Skodsborg.

Henriette V.
Tværfaglig smertebehandling

Maria Elling

Maria Elling er ansvarlig for fakturering mm. på Adeas’ tværfaglige smerteklinik.

Astrid Lindekær

Smertelægen gennemgår sygehistorien, de tidligere behandlinger, den tidligere og nuværende medicinske behandling og undersøger dig. Såfremt der er vævsskade- eller nerveskade smerter, kan der ordineres forskellige typer medicin. Disse kan bl. a. være almindelig håndkøbsmedicin, gigtmidler, morfin- og morfinlignede stoffer, depressions- og epilepsimedicin. Efterfølgende justeringer af dosis foregår ved de ambulante konsultationer eller ved telefonsamtaler med læge/sygeplejerske. Der tilstræbes den bedst mulige balance mellem smertelindring, funktionsduelighed og bivirkninger.

Henrik Meleschko

Psykologen deltager i vurderingen og i udarbejdelsen af en behandlingsplan i samarbejde med dig og det øvrige tværfaglige behandlingsteam. I den psykologiske behandling arbejdes med de psykologiske problemstillinger knyttet til livet med en kronisk smertetilstand. Det er ofte relevant at arbejde med problemer omkring balance mellem aktivitet og hvile, arbejdsforholds-problemer, manglende accept af ændrede livsvilkår, stress, tab, anspændthed, tristhed, depression, angst, manglende anerkendelse fra omgivelserne, ubalance mellem krav og ressourcer osv.

Al psykologisk behandling har til formål at støtte med erkendelse af det kroniske smerte- og eventuelle funktionshandicap og de behov for ændringer i hverdagen, som den fører med sig. Behandlingen gives ud fra hjælp til selvhjælp princippet og forudsætter derfor du tager ansvar og er engagement. Længden af psykologforløbet og formen er individuelt baseret. Psykologbehandlingen foregår både individuelt men også i grupper.

Den individuelle samtale er en samtale mellem dig og psykologen om de psykologiske og mellemmenneskelige problemstillinger, som du oplever i forbindelse med sin kroniske smertetilstand. Det vil undertiden være relevant at arbejde med psykologiske teknikker, der har til hensigt at give indsigt i og mulighed for anvendelse af forskellige lindringsmetoder, f.eks. afspænding.

Nadia Maria Kringelbach Buemann

Efter du har været til indledede samtale hos lægen har du en samtale med Sygeplejersken. Hun er interesseret i, hvordan du oplever, at smerterne påvirker din tilværelse. Sygeplejersken spørger bl.a. ind til hvordan hverdagen udfolder sig, dit søvnmønster, samliv, dit sociale liv og fremfor alt også, hvordan du har det. Endelig er hun sammen med lægen med til at regulere den medicinske behandling. Efter den første indledende samtale vil du kunne komme ambulant eller have telefonisk kontakt med sygeplejersken. Sygeplejerskens funktion er således primært at støtte, vejlede og undervise patienterne indenfor det sundhedspædagogiske felt. Det er også sygeplejersken, der underviser i mindfulness.

Emma Cramer

Receptionistens opgaver er administrative; herunder bookning af tider. Det er også hende, du får fat i, når du ringer til Adeas’ tværfaglige smerteklinik. Emma kan svare på de fleste spørgsmål. I de tilfælde, hvor hun ikke selv kan hjælpe, sørger hun for, at du bliver sat i forbindelse med en, der kan.